Nr 5, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Över 60 000 sollentunabor

SCB har publicerat befolkningsstatistik som visar att folkmängden i Sollentuna har ökat med 655 personer under första halvåret 2006.

Det är en större ökning än väntat och innebär att folkmängden nu överstiger 60 000 invånare. Skälen till folkökningen är bland annat att betydligt fler har flyttat till än från kommunen, det har fötts något fler barn och betydligt färre personer har dött jämfört med motsvarande period förra året.

Motsvarande förändringar gäller också för riket. 60 010 personer var folkbokförda i Sollentuna 2006-06-30. Kommunledningen har följt befolkningsstatistiken med särskilt stort intresse den senaste tiden och utifrån detta utsett vem den 60 000:e är.

Kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl (m) kommer att gratulera denne under Sollentunafestivalen på Stinsens köpcentrum den 2 september.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61