Nr 5, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Två nya äldreboenden invigs i höst

I september öppnar ett nytt äldreboende i Edsberg och i november öppnar ett annat i Silverdal.

Men det handlar inte om någon utbyggnad av antalet platser i kommunen. De nya äldreboendena ska ersätta de gamla nedslitna lokalerna på Ribbingsbacke i Edsberg.

Äldreboendet i Edsberg ligger i princip tvärs över gatan från Ribbingsbacke sett. Ännu har boendet inget formellt namn, men går under arbetsnamnet Eliten. Äldreboendet drivs av Carema Äldreomsorg och öppnar, enligt planerna, den 18 september. Här ska 48 personer få plats i ett hus med tre våningar. På varje våningsplan bor 16 personer, åtta i varje enhet.

– Vi ser fram emot detta! Det är roligare att bedriva bra äldrevård i fina lokaler, säger Lena Sundström, regionchef på Carema.

Företaget Carema har drivit verksamheten på Ribbingsbacke och har nu fått sitt avtal förlängt med två år för att kunna driva det nya boendet.

De äldre som bor på Ribbingsbacke har fått välja vilket av de nya boendena de helst vill komma till, och de allra flesta önskemål har gått att uppfylla.

Flytten till de nya äldreboendena organiseras av Carema, och kommer att utföras så att den blir så smidig som möjligt för de boende. Inflyttningen på det nya äldreboendet i Edsberg startar den 18 september, och tanken är att en enhet på åtta boende ska kunna flyttas och installeras i sitt nya hem på en dag, för att de boende ska ha så lite besvär av flytten som möjligt.

Det nya äldreboendet i Silverdal kommer att drivas av Aleris, en ny utförare av äldreomsorg i kommunen.

– Vi är otroligt glada över att få komma till Sollentuna kommun och driva det här äldreboendet. I Sollentuna finns en öppenhet och respekt för entreprenörerna och vi kommer att kunna göra ett bra äldreboende med god bemanning för de pengar som kommunen ställer till förfogande, säger Elisabeth Skölderberg, enhetschef för det nya boendet.

I Silverdal finns 52 lägenheter för äldre, fördelat på sex enheter. Inflyttningen sker mellan den 20 och 27 november.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61