Nr 5, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Maj är Sollentunas nya anhörigkonsulent

Maj Pihlgren Roos är vård- och omsorgsnämndens nya anhörigkonsulent. Tjänsten är helt ny och är en del i en större satsning på anhörigstöd som Sollentuna kommun gör.

I Majs uppdrag ligger bland annat att identifiera de behov som finns inom anhörigvården, komma med nya idéer, samverka med frivilligorganisationer och att ha direktkontakt med anhöriga som vårdar någon närstående hemma, och som därför behöver stöd. Maj tillträdde sin tjänst den 1 augusti och håller nu på att sätta sig in i sitt nya arbete.

Bredd på anhörigstödet
– Det känns jättekul! Det här kommer att bli ett stort arbete, men jag gillar utmaningar. Jag hoppas kunna knyta ihop olika verksamheter med varandra för att få en bredd på anhörigstödet, och så småningom kunna se en enhet, säger Maj Pihlgren Roos.

Maj kommer närmast från en tjänst inom socialpsykiatrin i Upplands Väsby, men har bland annat också arbetat som diakon och är utbildad ålderdomshemsföreståndare.

För att ytterligare förstärka anhörigstödet i Sollentuna har vård- och omsorgsnämnden sökt 3,2 miljoner i stimulansbidrag av regeringen. Nämnden har inspirerats av den så kallade Gotlandsmodellen. I Gotlandsmodellen ingår bland annat kostnadsfri avlösning, nätverk och samverkan, anhörigcenter samt en samordnare och utvecklingsledare.

Vill du tala med anhörigkonsulenten når du Maj Pihlgren Roos på telefon 08-579 215 31, 073-915 15 31 eller på
maj.pihlgren@sollentuna.se

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61