Nr 5, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Sollentunas politiker vill värna demokratin

– Vi vill värna rösträtten och uppmanar alla att rösta på de demokratiska partierna, sade kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl (m), när han inledde mötet Ja till mångfald den 17 augusti.

Alla politiska partier i kommunfullmäktige stod bakom mötesinbjudan, som riktade sig till alla föreningar i kommunen. Mötets syfte var att hindra ickedemokratiska partier att komma in i kommunfullmäktige i Sollentuna.

Nationalsocialistisk front och nationaldemokraterna har deklarerat att de ställer upp i kommunalvalet i Sollentuna och de försöker värva röster, bland annat med hjälp av flygblad. De politiska gruppledarna i Sollentuna har därför bestämt sig för att göra ett utskick till hushållen, där man förklarar att man vill ha ett Sollentuna där alla människor är delaktiga och där alla människors lika värde respekteras. Gruppledarna uppmanar sollentunaborna att använda sina röster på något av de demokratiska partierna.

Ett gott initiativ, tyckte kvällens föreläsare Sten Axelsson.

– Brevet är en bra signal, och det är bra att alla partier har skrivit under, säger han.

Sten Axelsson är pensionerad polis och expert på olika typer av högerextrema grupperingar. Under kvällen presenterade han några olika extrema aktörer och gav råd till kommunens föreningar och politiker.

På frågan om vad man konkret kan göra för att motverka de odemokratiska rörelserna, svarade Sten Axelsson så här:

– Politikerna måste tala om hur de vill ha det och därför är utskicket av brevet ett bra initiativ.

Söker konfrontation
– Gruppernas mål är att omstörta samhället. De söker konfrontationer och jobbar på motsättningar mellan svenskar och invandrare. På så sätt kan de värva nya medlemmar.

Sten Axelsson talade bland annat om Nationalsocialistisk front och Svenska motståndsrörelsen, som båda är nazistiska organisationer. Enligt Sten Axelssons mening är varken nationaldemokrater eller sverigedemokrater särskilt långt ifrån de öppet nazistiska rörelserna, som de dessutom stödjer. Han uppmanade publiken att skaffa sig kunskap om de organisationer man vill motverka.

Sten Axelsson menar att den bästa kampen mot nazism och främlingsfientlighet förs hemma vid köksbordet, eftersom barn hör och tar efter vad deras föräldrar säger. Han gav också en stor eloge till de idrottsföreningar och andra som arbetar mot mobbning och kränkande behandling, samt till nattvandrare som Farsor och Morsor på stan.

Spjutspetsar
– De är spjutspetsarna i arbetet, guld värda, eftersom det är de som ser vad som händer ute bland ungdomarna. Politikerna och polisen måste ta vara på deras upplysningar!

Mötet avslutades med att alla deltagare uppmanades att föra vidare vad de nu fått veta till alla bekanta.

Torbjörn Rosdahl berättade hur han själv agerar när han ser nazistiska symboler i Sollentuna:

– Jag river ner dem! Det finns en stor oro bland invandrare och andra sollentunabor och det gäller att visa för dem att vi politiker står på deras sida. Demokratin måste återerövras av varje generation.

Freddie Lundqvist (s) håller med:

– Det finns ingen annan väg än att stå enade och främst måste vi satsa på de unga. Det gäller att ta det viktiga samtalet när det dyker upp.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61