Nr 5, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

19 av 30 butiker krävde leg vid provköp av folköl

En socialtjänsteman och en ungdom provköpte i mitten av augusti folköl i de 30 butiker som har tillstånd till detta i Sollentuna.

Syftet med försöket var att testa om butikerna säljer folköl till minderåriga. Åldersgränsen är 18 år och den unga person som gjorde provköpen var över 18 år. Butikerna ska kräva legitimation om kunden ser yngre ut än 25 år. Syftet är att skydda unga från att börja dricka. I 19 av de 30 butikerna var provköparen tvungen att visa legitimation. Dessa butiker kommer att belönas med ett diplom från kommunen. De resterande 11 butikerna fick köpa tillbaka folkölen och kommer även att få ett brev med uppmaningen att förbättra sina legitimationskontroller.

Enligt Benny Johansson på socialtjänstens förebyggande enhet kommer testet att upprepas ett par gånger om året. Kommunen testar även inköp av tobak med unga personer.

Butikerna som belönas med diplom är ICA Kvantum, OKQ8 Helenelund, Pyramiden Livs Helenelund, ICA Lunden, Sollentuna Bensin, Gabriels Livs, Brödkällaren, Coop Konsum Bygdevägen, Vivo Stinsen, Statoil Häggvik, OKQ8 Norrviken, Rotsunda Livs, Platåns Livs, ICA Supermarket Edsberg, Percys Kött, ICA Nära Norrviken, Viby Livs Nära Dig, Vivo Rotehallen samt Vivo Rotsunda Gård.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61