Nr 5, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Grus i tidningsinsamlingsmaskineriet

Sedan en tid tillbaka har insamlingen av returpapper från tidningar inte fungerat bra i Sollentuna och kommunen får många klagomål.

Men det är inte kommunen som ansvarar för detta. Ansvaret ligger på producenterna enligt den lag om producentansvar som infördes i mitten av 90-talet. I detta fall är producenterna det så kallade materialbolaget Pressretur som är en sammanslutning av papperstillverkarna SCA, Holmen och Stora Enso.

Enligt Pressretur själva bedrivs verksamheten utan vinstintressen och finansieras huvudsakligen genom materialvärdet på det insamlade pappret. Pressretur anlitar entreprenörer som ska sköta insamlingen. 

Byte av entreprenör
Vid förra årsskiftet övertog företaget IL-recycling det operativa ansvaret för hanteringen av returtidningspapper i Sollentuna. Tidigare skötte Ragnsells denna uppgift. Enligt Johan Sundblad, regionschef på IL-recycling, hyrde man till en början återvinningsbehållare av Ragnsells.

– I somras började Ragnsells, oss ovetande, att ta bort sina tidningscontainrar i Sollentuna. Man behövde dem på annat håll hette det. Därför var vi tvungna att köpa egna behållare och leveranstiderna på dessa är långa. Därför har det saknats behållare på flera ställen, vilket vi djupt beklagar, säger Johan Sundblad.

Göran Bergander, affärsområdeschef på Ragnsells, kan inte förstå varför IL-recycling påstår sig vara ovetande om detta med containrarna.

– IL-recycling hyrde containrar av oss under första kvartalet 2006 och vi har haft kontinuerliga möten med IL under våren om detta. 

Avgift för behållare
Nu vill IL-recycling ta ut en hyresavgift av fastighetsägare för att ställa ut sina nya och säkra containrar. 3 000 kronor per år ska det kosta för till exempel en bostadsrättsförening att få en behållare som rymmer 5 kubikmeter.

Enligt Johan Sundblad har det varit ”vilda västern” i den här verksamheten tidigare.

– Vi får de nya containrarna nu i slutet av sommaren och i fortsättningen vill vi skriva avtal med fastighetsägarna för att sätta ut returpappersbehållare. 

Det finns ett antal tidningsbehållare kvar, bl. a. alla de som står på de sexton iordningsställda återvinningsstationerna i Sollentuna. Deras placering framgår av Miljökalendern för 2006, som delats ut till alla hushåll.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61