Nr 5, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Hustomten stannar i Sollentuna!

Sedan i april förra året har vård- och omsorgsnämnden drivit ett försök med hustomte, en person som kan hjälpa till med vissa tjänster i hemmet hos pensionärer och funktionshindrade i Sollentuna. I maj beslutade sig nämnden för att permanenta projektet eftersom det fallit väl ut.

– Hustomten är en viktig del i det förebyggande och stödjande arbetet mot nämndens mål att fler personer ska kunna bo kvar hemma längre, säger Katarina Andersson på vård- och omsorgsnämndens kansli.

Från och med projektets start och fram till i mars -06 har hustomten utfört 215 tjänster åt cirka 75 personer. Många har velat ha hjälp med att byta glödlampor eller att hänga upp gardiner och tavlor. Hustomten kan också till exempel hjälpa till med att hämta och lämna saker i källaren eller på vinden, eller att lyfta upp och ta ner saker ur skåp. Däremot ska han inte ersätta hantverkare eller ta över hyresvärdens ansvar och uppgifterna ska inte ta allt för lång tid att utföra

Alla pensionärer och funktionshindrade som inte bor i särskilt boende kan anlita hustomten. Tjänsten kostar inget, men eventuellt material som behövs får man betala själv. Sollentunas hustomte heter Kalervo Kautonen och är stationerad på Lenalundsgården i Helenelund. Han arbetar på tisdagar. Bokningar tas emot måndagar och tisdagar på telefon 076-815 55 80.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61