Nr 5, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Barngruppernas storlek minskar

Barn- och ungdomsnämnden har överlämnat ett tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen för att redovisa effekterna av 2005 års ekonomiska tillskott.

Tillskottet har, enligt statistik som beskriver personaltäthet och barngruppernas storlek, bidragit till att barngruppernas storlek minskat från 19,5 till 16,1 barn per grupp.

Personaltätheten har ökat från 5,9 barn per årsarbetare år 2004 till 5,3 barn per årsarbetare år 2005.


Notiser
Socialnämnden söker pengar från länsstyrelsen
Färre besöker familjerådgivning
Barngruppernas storlek minskar
Integrationsintervjuer
Politisk kväll på Blå rummet
Nya förskolor byggs
Nytt häkte i Sollentuna
Kräftfiske i Norrviken
Kulturskolan i nya lokaler
Edsbacka marknad
Seniordag i september

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61