Nr 5, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Färre besöker familjerådgivning

Sedan egenavgiften för familjerådgivning höjdes 2005 har antalet besök hos familjerådgivare halverats.

Ett förslag väcktes i socialnämnden om att utreda en eventuell förändring av avgiften.

Nämnden har beslutat att återremittera ärendet till socialtjänstkontoret för att det ska förberedas ytterligare.


Notiser
Socialnämnden söker pengar från länsstyrelsen
Färre besöker familjerådgivning
Barngruppernas storlek minskar
Integrationsintervjuer
Politisk kväll på Blå rummet
Nya förskolor byggs
Nytt häkte i Sollentuna
Kräftfiske i Norrviken
Kulturskolan i nya lokaler
Edsbacka marknad
Seniordag i september

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61