Nr 5, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Nya förskolor byggs

I höst startar byggen av två nya förskolor i Sollentuna, i Tureberg och i Silverdal. Meningen är att utöka antalet förskoleplatser i kommunen. Nästa år ska byggena stå klara.

Vid Sofielundsskolan på Arenavägen startar Peab bygget av en ny förskola med fem avdelningar i september. Bygget ska vara klart den sista juni 2007 och kommer att rymma 80-90 elever.

I Silverdal, vid Rådanvägen, byggs en ny förskola av Skanska. Förskolan kommer att ha sex avdelningar och bygget ska vara klart den sista juli 2007. Förskolan Ekodalen, som drivs av Inspira, kommer att flytta in i lokalerna och kan därmed utöka verksamheten från fyra avdelningar till sex. Den nya förskolan i Silverdal kommer att ha plats för 100-120 barn.


Notiser
Socialnämnden söker pengar från länsstyrelsen
Färre besöker familjerådgivning
Barngruppernas storlek minskar
Integrationsintervjuer
Politisk kväll på Blå rummet
Nya förskolor byggs
Nytt häkte i Sollentuna
Kräftfiske i Norrviken
Kulturskolan i nya lokaler
Edsbacka marknad
Seniordag i september

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61