Nr 5, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Nytt häkte i Sollentuna

Kriminalvården planerar att bygga ett häkte i Sollentuna centrum. Byggnaden är tänkt att uppföras längs med järnvägen och i dagsläget ägs den marken av Sollentuna kommun.

Det planerade häktet ska rymma 240 platser men det är ännu en bit kvar innan de första spadtagen kan tas. Först ska planen som kriminalvården tagit fram godkännas av kommunen.

I nästa skede ska bygglov sökas och först när det har beviljats kan byggnationerna komma igång.

– Byggstarten är planerad till nästa år och häktet ska stå klart under den senare delen av 2009, berättar Rolf Swenson, fastighetschef på kriminalvården.


Notiser
Socialnämnden söker pengar från länsstyrelsen
Färre besöker familjerådgivning
Barngruppernas storlek minskar
Integrationsintervjuer
Politisk kväll på Blå rummet
Nya förskolor byggs
Nytt häkte i Sollentuna
Kräftfiske i Norrviken
Kulturskolan i nya lokaler
Edsbacka marknad
Seniordag i september

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61