Nr 5, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Integrationsintervjuer

Maria Strand, ersättare i vård- och omsorgsnämnden (för folkpartiet) har under våren gått en kurs i politisk argumentation vid Södertörns högskola.

I samband med denna har hon intervjuat fyra ledamöter från integrations- och demokratinämnden i Sollentuna om deras syn på integration.

De intervjuade är Wilhelm von Essen (c), Carina Bindzau (fp), Carlos Romero (kd) och Jennie Hertzman (s). En sammanfattning av intervjuerna finns att läsa på kommunens webbplats www.sollentuna.se under rubriken Samhälle och individ, integration.


Notiser
Socialnämnden söker pengar från länsstyrelsen
Färre besöker familjerådgivning
Barngruppernas storlek minskar
Integrationsintervjuer
Politisk kväll på Blå rummet
Nya förskolor byggs
Nytt häkte i Sollentuna
Kräftfiske i Norrviken
Kulturskolan i nya lokaler
Edsbacka marknad
Seniordag i september

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61