Nr 5, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Kräftfiske i Norrviken

För fjärde året i rad kunde Sollentuna Amatörfiskeklubb (SAFK) fiska kräftor i Norrviken.

– Det är kommunen som har gett oss tillåtelse att under tio kvällar i augusti fiska kräftor i Norrviken, berättar klubbkassören Anders Fröidh.

15 fiskare per kväll och tio burar var är det som gäller och mellan 30 och 40 medlemmar nappade på erbjudandet i år. Mellan den 11 och den 20 augusti pågick fisket och klockan 19 träffades de varje kväll för att gå igenom var i Norrviken det var tillåtet att fiska. En del strandfastigheter har fiskerätt och där kunde de inte lägga sina burar. Mellan 20 och 25 kräftor per kväll uppskattar Anders Fröidh att varje fiskare tog upp.

– Det blir inte så många kräftor, men vi ser det här mest som en kul grej för våra medlemmar, säger Anders Fröidh.


Notiser
Socialnämnden söker pengar från länsstyrelsen
Färre besöker familjerådgivning
Barngruppernas storlek minskar
Integrationsintervjuer
Politisk kväll på Blå rummet
Nya förskolor byggs
Nytt häkte i Sollentuna
Kräftfiske i Norrviken
Kulturskolan i nya lokaler
Edsbacka marknad
Seniordag i september

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61