Nr 5, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Politisk kväll på Blå rummet

Den 7 september arrangerar IDN, integrations- och demokratinämnden, ett möte för allmänheten tillsammans med lokala företrädare för partierna i Sollentuna. IDN:s ordförande, Wilhelm von Essen (c), kommer att inleda mötet varefter partiföreträdarna gör varsin kort presentation. Därefter får allmänheten ”mingla” bland de olika partiföreträdarnas bokbord. Partierna tar även med landstingsledamöter och eventuellt kandidater till riksdagen.

Det är särskilt uttalat att man inte ska angripa varandra utan enbart framföra det egna partiets lokala valprogram under de fem minuter varje parti presenterar sig.

Målgruppen är alla som är intresserade av att få mer information inför valet den 17 september och som bor i Sollentuna. IDN har lagt mötet på Malmvägen för att särskilt locka de boende där.


Notiser
Socialnämnden söker pengar från länsstyrelsen
Färre besöker familjerådgivning
Barngruppernas storlek minskar
Integrationsintervjuer
Politisk kväll på Blå rummet
Nya förskolor byggs
Nytt häkte i Sollentuna
Kräftfiske i Norrviken
Kulturskolan i nya lokaler
Edsbacka marknad
Seniordag i september

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61