Nr 5, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Socialnämnden söker pengar från länsstyrelsen

Socialnämnden har beslutat att tillsammans med Sollentuna Kvinnojour ansöka om 122 000 kronor hos länsstyrelsen i Stockholms län. Pengarna ska användas till arbete med våldsutsatta kvinnor.

Nämnden har även ansökt om 170 000 kronor hos Länsstyrelsen för att utveckla individuella vårdplaner för personer med tungt missbruk tillsammans med landstingets beroendevård och psykiatriska vård under åren 2006 och 2007.


Notiser
Socialnämnden söker pengar från länsstyrelsen
Färre besöker familjerådgivning
Barngruppernas storlek minskar
Integrationsintervjuer
Politisk kväll på Blå rummet
Nya förskolor byggs
Nytt häkte i Sollentuna
Kräftfiske i Norrviken
Kulturskolan i nya lokaler
Edsbacka marknad
Seniordag i september

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61