Nr 5, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Skolstart i Silverdal

110 elever och ett oräkneligt antal gosedjur hälsades välkomna när den nya skolan Utbildning Silverdal startade höstterminen.

Lärarna Susanne, Malin och Fazel tog emot och hälsade på de barn (och deras föräldrar) som började i skolans klass 1-3. Skolans utbildningschef, Nuno Lopes, och några få medarbetare har jobbat sedan mars i år med att bygga upp en utbildningsverksamhet som ska omfatta många nivåer, från förskola till forskning.

– Det ska gå en röd tråd genom hela verksamheten, vi ska följa eleverna från förskolan och genom hela skoltiden. Det är ett drömläge för oss pedagoger men innebär samtidigt ett stort ansvar, säger Nuno Lopes.

Sedan den 1 april har det funnits en förskola i lokalerna och nu har skolan öppnat undervisningen för skolbarn i år 1-7. Till att börja med blir det åldersintegrerade klasser, år 1-3, 4-5 och år 6-7.

Nu arbetar 24 personer på förskolan och i skolan. Först om tre år ska verksamheten vara fullt utbyggd och då ska 680 elever och 40 pedagoger ha sin plats i Utbildning Silverdal.
 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61