Nr 5, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Folkomröstning om trängselskatt

Stockholms stad har på försök haft trängselskatter i trafiken under perioden den 3 januari till 31 juli 2006. Stockholms stad ska ta ställning till om trängselskatt ska införas permanent i Stockholm.

Sollentuna, liksom många av länets kommuner, berörs av trängselskatten i Stockholm eftersom arbets- och bostadsmarknaden är gemensam. Därför har Sollentuna kommun, liksom flera andra kommuner i länet, beslutat att genomföra en lokal folkomröstning.

Folkomröstningen genomförs söndagen den 17 september – samma dag och tid som de allmänna valen. Det går även bra att förtidsrösta fr.o.m. den 30 augusti.

Vad gäller folkomröstningen?
Syftet med omröstningen är att ta reda på om sollentunaborna anser att trängselskatt ska införas permanent i Stockholm.

Resultatet från Sollentuna kommuns folkomröstning kommer att användas som underlag för en skrivelse till riksdagen och regeringen. I skrivelsen kommer sollentunabornas inställning till trängselskatten att redovisas. Frågan som ställs i omröstningen är därför: ”Anser du att trängselskatt ska införas permanent i Stockholm?”

Röstsedlarna är rosa och tre till antalet; en för ja, en för nej och en blank röstsedel.

Hur går omröstningen till?
Alla som fyllt 18 år och är folkbokförda i Sollentuna och dessutom är svenska medborgare eller medborgare i EU-land, Island, Norge eller utländsk medborgare som varit folkbokförd i Sverige i tre år, har rösträtt.

Omröstningen genomförs den 17 september och det går bra att förtidsrösta fr.o.m. den 30 augusti på samma sätt som i de allmänna valen. Du kan förtidsrösta i Sollentuna kommun eller i någon annan kommun som genomför omröstning om trängselskatt och därmed har röstsedlar. Du kan också ta med dig röstsedlar och förtidsrösta på annan plats i landet.

OBS! Stockholms stads omröstningssedlar är ogiltiga i Sollentuna.

Det går även bra att rösta på de vårdinrättningar och andra ställen där det anordnas särskild röstmottagning för de boende och anhöriga den 10 september.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61