Nr 5, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Tryggt och snyggt i Viby/Norrviken

Det har varit hyfsat lugnt i Viby och Norrviken i sommar men nu i slutet har det varit stökigt i Viby. Ett förråd vid Runanskolan har blivit uppbrutet och innehållet förstört. Parkträd har blivit nedsågade, ungdomar har uppträtt hotfullt och många föräldrafria fester har urartat.

Den sammanfattningen fick deltagarna i Tryggt och snyggt i Viby/Norrviken när man träffades på förskolan Vinbärets gård en ljummen kväll i augusti för att lägga upp linjerna inför höstens arbete med att göra Viby och Norrviken till trevligare och tryggare platser att bo på. Med på mötet var föräldrar och representanter från föreningen Viby barn och ungdom.

Vuxna som nattvandrar
En fråga som diskuterades var hur man ska få fler vuxna att engagera sig i nattvandringar. Att vuxna finns i närheten gör att det blir mycket lugnare där ungdomar samlas. Ett förslag var att alla med barn i skolan nattvandrar några gånger per termin.
– Om det fungerar på andra ställen kanske det kan fungera här också, sa Sollentuna kommuns brottsförebyggare Anna-Karin Sundén.

Hennes kollega Petra Karlsson föreslog att Tryggt och snyggt ska vara med och informera när skolorna har uppstartsmöten vid terminstarten.

Två unga tjejer som var med på mötet, Emma Broman och Frida Flodin, sa något viktigt.
– Ungdomar vill att vuxna ska vara trevliga mot dem. Vi gillar Farsor och Morsor på stan.

Vill du ha kontakt med Tryggt och snyggt i Viby/Norrviken?, ring något av nedanstående nummer. Vandrartelefonen i Viby: 073-994 75 31, Norrviken: 076-272 84 33. Kontaktperson i Viby: Maria Lindgren 070-6626930, Norrviken: Ulla Rosén 626 91 09. Kontaktpersoner på Kommunen: Petra Karlsson, 579 214 87 eller Anna-Karin Sundén 579 216 31.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61