Nr 5, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Trafikstörningar när Turebergsleden byggs om

Mellan 2006 och 2013 ska Sollentunas centrummiljö byggas om och förädlas. Aktörerna bakom projektet är Sollentuna kommun, NCC, Steen & Strøm (ägarna till centrum) och byggföretaget JM.

Det som ska ske med centrummiljön är att centrumhandeln ska byggas ut samt att ca 600 bostäder ska byggas i närheten av centrum. På grund av detta behöver också Turebergsleden byggas om.

Kort sagt innebär förändringarna på Turebergsleden att vägen ska ledas om för att ligga närmare centrum än tidigare. I varsin ände kommer två större rondeller att byggas, den ena i norr vid Turebergshuset och den andra i söder. Mellan dessa kommer även två mindre rondeller att byggas. Totalt sett tillkommer alltså fyra nya rondeller.

Trafiken kommer att läggas om i etapper. Detta för att de som färdas till, från eller förbi platsen ska kunna göra detta på ett fungerande sätt samt att det parkeringsmässigt ska fungera bra för dem som handlar i centrum.

Den första trafikomläggningen har redan genomförts och därmed är ombyggnaden av första etappen av Turebergsleden igång. Ola Thor, projektledare på NCC Boende, berättar att första etappen innefattar den södra rondellen och går från Sköldvägsbron och fram till det första bostadskvarteret som NCC ska bygga.

– Denna vägsträcka planeras vara farbar innan årsskiftet, tillägger han.
Turebergsleden i sin helhet beräknas vara klar 2009/2010.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61