Nr 5, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Valet är ditt den 17 september

Söndag den 17 september är det val till riksdagen och kommun- och landstingsfullmäktige. I Sollentuna kommer det även att genomföras en folkomröstning om trängselskatter i Stockholm.

Vem får rösta?
För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen. Alla som får rösta finns i röstlängden. Är du svensk medborgare får du rösta i samtliga val. Är du EU-medborgare, norsk eller isländsk medborgare får du rösta i landstings- och kommunfullmäktigevalet samt i trängselskatteomröstningen om du är folkbokförd i landet. Har du annat medborgarskap har du rösträtt till landstings- och kommunfullmäktige om du varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen.

Röstkort
Röstkorten skickas ut under perioden den 21-29 augusti. Röstkortet innehåller information om din vallokals adress och öppettid. Det fins även information om de förtidsröstningslokaler som ligger närmast där du bor. Dessutom står det vilka val du har rösträtt i. Detta gäller även trängselskatteomröstningen.

Du måste ha med dig ditt röstkort om du förtidsröstar. Det är inget krav att du ska ta med röstkortet när du röstar i din vallokal eller på en utlandsmyndighet, men det underlättar arbetet för röstmottagarna.

Om du inte har fått något röstkort eller om röstkortet kommit bort, kontakta kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Står det fel uppgifter på röstkortet kontakta länsstyrelsen snarast. Den 5 september är sista dagen för att begära rättelse i röstlängden.

Legitimation – viktig nyhet!
För att höja säkerheten har riksdagen beslutat att id-kontrollen vid röstning ska skärpas. Detta gäller på alla ställen där du kan rösta. Om du inte är känd för röstmottagaren måste du visa id-handling. Om du inte har någon id-handling med dig kan någon som känner dig intyga att du är du. Denna person måste då ha sin id-handling med sig. Som sådan räknas id-kort, körkort och pass.

Förtidsröstning
Från den 30 augusti kan du som inte kan rösta i din vallokal på valdagen förtidsrösta. Förtidsröstningen, som tidigare hette poströstning, pågår fram till och med valdagen den 17 september. Förtidsrösta kan du göra i vilken röstningslokal du vill i hela Sverige. Det är från och med valet 2006 kommunerna som ansvarar för all förtidsröstning.

När du ska förtidsrösta måste du ta med dig både legitimation och röstkort. I röstningslokalen finns valkuvert och valsedlar samt röstsedlar för trängselskatteomröstningen i de kommuner som genomför den. Där finns även valskärmar som du kan gå bakom för att göra i ordning din röst. Bakom skärmen finns även pennor så att du kan sätta ett kryss för en kandidat – d.v.s. personrösta – om du vill.

När du är klar bakom skärmen lämnar du över ditt röstkort, din legitimation och valkuverten till röstmottagaren. Röstmottagaren lägger ner dina valkuvert och ditt röstkort i ett särskilt fönsterkuvert. I detta kuvert skickas din röst till din vallokal i den kommun där du är folkbokförd.

Rösta i vallokal
Vallokalerna är bara öppna på valdagen kl. 08.00-20.00. Uppgifter om din vallokal står på ditt röstkort. Du måste ta med en id-handling för att få rösta, gärna också ditt röstkort.

I vallokalen finns valkuvert och valsedlar samt röstsedlar för trängselskatteomröstningen. Du gör i ordning din röst bakom en valskärm. Bakom skärmen finns även pennor så att du kan sätta ett kryss för en kandidat – d.v.s. personrösta – om du vill. Sedan lämnar du över dina röster till röstmottagarna. De antecknar i röstlängden att du har röstat och lägger ner dina röster i valurnan.

Om du är sjuk, funktionshindrad, gammal eller intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt, kan du rösta med bud. Det gäller även förtidsröstningen. Budet kan vara en nära anhörig till dig eller någon som brukar hjälpa dig med dina personliga angelägenheter. Hos kommunen finns även två särskilda personer som får vara bud.

Söndag den 10 september anordnas även institutionsröstning på ett antal äldreboenden i kommunen. Dem som berörs av detta får särskild information om det.

Valsedlar
Valsedlarna för de olika valen har olika färg. Gul sedel med två streck för riksdagsval, blå sedel med ett streck för landstingsval och vit sedel utan streck för kommunalval. Valsedlar med partibeteckning ska alltid finnas i vallokalen. Trängselskatteomröstningens röstsedlar är rosa.

På vissa röstsedlar finns möjlighet att personrösta. För att rösta på en viss kandidat kryssar du i rutan framför hans eller hennes namn. Du får bara personrösta på en person. Om du inte tänker personrösta, men vill vara säker på att partiets rangordningslista ska gälla kan du kryssa i det första namnet på listan. Valsedlar för personröstning kan du få från de olika partierna. De kan också finnas i vallokalen.

Vill du rösta på ett parti som inte har förtryckta valsedlar tar du en blank röstsedel och skriver dit partiets namn. Röstar du helt blankt räknas rösten som ogiltig.

Valinformation på olika språk
I broschyren ”Bra att veta om valet” från Valmyndigheten finns information på följande språk: engelska, franska, spanska, albanska, bosniska/serbiska/kroatiska, finska, nordkurdiska, somaliska, turkiska, tigrinja, ryska, sydkurdiska, persiska och arabiska.

Du kan hämta broschyren i Turebergshusets reception och den finns även på Valmyndighetens webbplats www.val.se.

Information om valresultatet
När valet är avslutat på kvällen den 17 september börjar röstsammanräkningen. De olika valdistrikten i Sollentuna rapporterar resultaten till länsstyrelsen som ansvarar för sammanställningen.

Du kan följa röstsammanräkningen på Valmyndighetens webbplats www.val.se där även slutresultatet presenteras när valen är färdigräknade.

Frågor/information
Sollentuna kommun
Har du frågor angående valet i Sollentuna? Har du tappat bort ditt röstkort och behöver ett nytt? Då är du välkommen att ringa eller e-posta kommunens valkansli:
tel. 08-579 214 44, e-post val2006@sollentuna.se
Mer information hittar du också på kommunens webbplats www.sollentuna.se.
Valnämnden i Sollentuna har det politiska ansvaret för att genomföra valet i kommunen. Ordföranden i valnämnden är Inger Flodin (m), tel. 08-35 69 48

Valmyndigheten
Valmyndigheten är den statliga myndigheten som på central nivå planerar och samordnar hela valet. Har du frågor eller vill ha mer information om något, kontakta Valmyndigheten:
tel. 0 20-825 825, e-post valet@val.se
Mer information hitar du också på Valmyndighetens webbplats www.val.se.

Här kan du förtidsrösta
Från den 30 augusti kan du som inte kan rösta i din vallokal på valdagen förtidsrösta. Förtidsröstningen pågår fram till och med valdagen den 17 september. När du ska förtidsrösta måste du ta med dig både legitimation och röstkort. I röstningslokalen finns valkuvert och valsedlar.

mån-fre 30/8-15/9 lördag 2/9, 9/9,

Gillegården, f.d. 10.00–13.00
Rotebro Folkets Hus, 16.00–19.00
Gillbostråket 8
Norrvikens skola, 10.00–13.00
Lindvägen 16 16.00–19.00
Edsbergs bibliotek, 10.00–13.00
Edsbergs torg 1 16.00–19.00
Lenalundsgården, 10.00–13.00
Stupvägen 3, intill 16.00–19.00
Helenelunds station
Turebergshuset, 10.00–13.00 10.00–13.00 10.00–1800
Turebergs torg 1 16.00–19.00 ,16/9 söndag 17/9

Här kan du rösta på valdagen
Tabellen och kartan visar en förteckning över vallokalerna i Sollentuna. Det har skett vissa förändringar i valdistriktsindelningen sedan förra valet och några distrikt har fått en ny vallokal. Kontrollera därför noga på ditt röstkort vilken som är din vallokal.

Valdistrikt, Lokal
Sollentuna 11 Gillboskolan, Ebba Brahes väg 14, matsalen
Sollentuna 12 Gröndalsskolan, Gröndalsvägen 3
Sollentuna 13 Fritidsgården Gillet, Staffans väg 9
Sollentuna 14 Trollholmsskolan, Kärleksbacken 3
Sollentuna 15 Trollholmsskolan, Kärleksbacken 3
Sollentuna 21 Runan, Söderled 20
Sollentuna 22 Runan, Söderled 20
Sollentuna 23 Runan, Söderled 20
Sollentuna 31 Norrvikens skola, Lindvägen 16, matsalen
Sollentuna 32 Norrvikens skola, Lindvägen 16, matsalen
Sollentuna 41 Vaxmoraskolan, Diskusvägen 6, matsalen
Sollentuna 42 Vaxmoraskolan, Diskusvägen 6, matsalen
Sollentuna 51 Häggviksskolan, Sollentunavägen 265, matsalen
Sollentuna 52 Häggviksskolan, Sollentunavägen 265, matsalen
Sollentuna 53 Rudbeckskolan, Malla Silfverstolpes väg 3, ingången vid aulan
Sollentuna 62 Edsbergsskolan, Edsbergs torg
Sollentuna 63 Rösjöskolan, Ribbingsväg 22
Sollentuna 64 Edsbergsskolan, Edsbergs torg
Sollentuna 71 Töjnaskolan, Sveavägen 55
Sollentuna 72 Sollentuna International School, Bygatan 78, matsalen
Sollentuna 73 Malmgården, Malmvägen 12 B
Sollentuna 74 Malmgården, Malmvägen 12 B
Sollentuna 75 Malmgården, Malmvägen 12 B
Sollentuna 76 Församlingshuset, Sköldvägen 10
Sollentuna 77 Församlingshuset, Sköldvägen 10
Sollentuna 81 Kärrdalsskolan, Lomvägen 23
Sollentuna 82 Kärrdalsskolan, Lomvägen 23
Sollentuna 91 Eriksbergsskolan, Svalgången 31
Sollentuna 92 Helenelundsskolan, Sollentunavägen 68
Sollentuna 93 Tegelhagsskolan, Skogstorpsvägen 370, paviljongen
Sollentuna 94 Helenelundsskolan, Sollentunavägen 68
Sollentuna 95 Silverdal, Ekodalens förskola, Linvävarvägen/Rådanvägen

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61