Nr 5, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Låt demokratin vinna den 17 september

I dessa tider av olika val tar man kanske för givet att det finns ett val och att betydelsen av vad man inte väljer är så stort. Men många människor som kommer till vårt land som flyktingar eller av andra orsaker, och vill bosätta sig här, har en annan upplevelse av demokrati och valmöjligheter.

Många vittnar om maktfullkomliga ledare, övergrepp och korruption. Lyckligtvis har vi det inte så i Sverige, de politiska partierna i Sollentuna värnar om demokratin, inte minst när det gäller bl.a. yttrandefrihet och mötesfrihet.

Minst lika viktigt anser vi också det vara att försvara alla människors lika värde. Tyvärr tvingas vi konstatera att i årets val har minst två partier som inte står för dessa värden valt att ställa upp i Sollentunas kommunalval.

En av mina största uppgifter i valrörelsen och framtiden blir därför att värna om och arbeta för dessa värden och mot organisationer och personer som försöker rasera detta. Men också du som kommunmedborgare kan påverka och arbeta för dessa värden. Inte minst genom att utöva din rösträtt den 17 september. Röstar du på något av de demokratiska partierna – garanterar du ett bättre samhälle och ger mindre plats åt antidemokratiska och främlingsfientliga krafter.

Men valet den 17 september handlar också om andra val, inte minst om hur ett framtida Sollentuna ska se ut. Inte heller här är det ointressant vad man väljer. Möjligtvis kan det på ytan se lika ut men skrapar vi lite på densamma blir olikheterna om framtiden synliga. Vi ser bostadspolitiken, jobben och utbildningen som viktiga grundpelare. Kopplar vi sedan skolan och omsorgen till detta finns det stora skillnader mellan oss och den borgerliga majoriteten.

För mig och det parti jag företräder kommer alltid omtanken om den enskilda människan, det gäller inte minst de som annars har svårt att göra sin röst hörd, att vara i centrum. Det förebyggande perspektivet ska styra när vi väljer lösningar. Morgondagens Sollentuna ska formas i dialog mellan medborgarna och deras förtroendevalda.

FREDDIE LUNDQVIST (s), oppositionsråd

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61