Nr 6, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Avtal om häkte ännu inte klart

Det avtal som ska skrivas mellan Sollentuna kommun och kriminalvården beträffande häktet är ännu inte klart. Tanken var att parterna skulle underteckna avtalet under augusti månad, men det koncept som Annika Eriksson på plan- och fastighetsavdelningen la fram till kriminalvården gick inte igenom.
– Jag la fram ett koncept som de hade synpunkter på, förklarar Annika. Av den anledningen blev det inte av, men vi jobbar vidare på det.

Slutskede
Arbetet med att få fram ett avtal är inne i slutskedet och Annika Eriksson hoppas på att ett avtal ska finnas inom de närmsta månaderna.
– När avtalet kommer att vara klart är svårt att säga, men gärna innan oktober. Det är ambitionen, säger Annika Eriksson.
Det planerade häktet ska rymma 240 platser. Tanken är att byggnaden ska uppföras längs järnvägen vid Sollentuna Centrum. Planen är att häktet ska stå klart under den senare delen av 2009.
 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61