Nr 6, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Borgerlig valseger på alla nivåer

Mandatfördelningen i Sollentunas kommunfullmäktige 2006 – 2010 jämfört med mandatperioden 2002 – 2006

I Sollentuna gick moderaterna framåt och folkpartiet och socialdemokraterna backade. Trenden såg likadan ut i grannkommunerna. I Järfälla, Stockholm, Sundbyberg, Upplands-Väsby och Upplands-Bro blir det majoritetsskifte till borgerlig fördel. Ett undantag är Sigtuna kommun där socialdemokraterna med knapp nöd kanske kan behålla majoriteten. Även Stockholms läns landsting får en tydlig borgerlig majoritet, 86 mandat mot 63.

Valresultaten som redovisas i tidningen grundar sig på den så kallade valnattsräkningen som gjordes strax efter att vallokalerna stängt. Den slutliga rösträkningen sköts av länsstyrelsen i varje län. Länsstyrelsen kontrollräknar alla rösterna och ansvarar dessutom för att räkna alla personröster. Efter detta fördelas mandaten (platserna) i fullmäktige mellan partierna och ledamöter och ersättare utses. Hela rösträkningen ska ha blivit klar den 27 september. I Sollentuna ökade valdeltagandet från 81,8 till 83,7 procent. Högst valdeltagande hade Silverdal med 95,3 procent. Lägst valdeltagande hade Sollentuna 73 (Malmvägen) och Helenelund 92 (Pilvägen och Stupvägen) med 58,5 respektive 66 procent.

Mer om valresultatet finns att läsa på kommunens webbplats www.sollentuna.se och på valmyndighetens webbplats www.val.se.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61