Nr 6, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Effektivt på Enersave

Enersave AB på Kungsvägen i Tureberg är ett litet dynamiskt familjeföretag inom energi- och miljöteknik. Huvudprodukten är Acma Four Seasons, en unik ventilationsvärmepump. I början hette företaget också Acma, innan man utvidgade sortimentet med andra produkter.

Företagets VD och grundare, Tommy Sundqvist, deltog i slutet av 80-talet i utvecklingen av en ny typ av värmepumpar i samarbete med Acma Singapore, ett världsledande industriföretag, och övertog sedermera hela konceptet. Efter att ha sålt värmepumpar under några år köpte även Tommy Sundqvist fabriken för att flytta tillverkningen till Sverige. Värmepumparna som utvecklats vidare tillverkas nu i en fabrik i Svartlå, utanför Boden. Att det blev just Norrbotten beror nog på att Tommy Sundqvist är bördig från trakten och har en känsla för den landsdelen och dessutom visste att det fanns duktig arbetskraft där. Hustrun Birgitta är ekonomiansvarig.

Dottern Susanne har tidigare i många år arbetat inom hotellnäringen men när fadern ville trappa ner började hon i familjeföretaget. Hon är nu försäljnings- och marknadsanvarig.

Hur var det att börja i en så teknisk bransch?
– Branschen är faktiskt lite ”gubbig” så det skadar nog inte att det kommer in fler tjejer, säger Susanne Sundqvist. Det är ju ofta kvinnorna som fattar besluten där hemma även de beslut som rör villauppvärmningen, fortsätter Susanne och ler.

Totalt är man åtta personer i företaget, de anställda i fabriken inräknade. Om så behövs hyr man in underentreprenörer. Återförsäljare finns också runt om i landet.


Susanne Sundqvist framför Enersaves huvudprodukt, ventilationsvärmepumpen
Acma Four Seasons.

Unik värmepump
Huvudprodukten Acma Four Seasons är en värmepump helt utan utomhusdel som jobbar med både luft/luft och frånluft samtidigt vilket ökar effektiviteten. Verkningsgraden är i klass med bergvärmepumparna enligt Enersave. På vintern får man värme, på sommaren luftkonditionering. Dessutom får man friskluftventilation och aggregatet är godkänt för att ventilera bort radon som är ett problem i många bostäder i Sollentuna.
– De höga priserna på el och olja har återigen ökat intresset för värmepumpar. För några år sedan kom det in många lågprisaktörer med produkter som inte alltid höll måttet. Det har blivit bättre nu då folk väljer seriösa leverantörer, säger Susanne.

Enersaves produktprogram omfattar även andra unika produkter till exem-pel en processtyrd värmeregulator för flerfamiljsfastigheter, ett energisnålt torkskåp för tvättstugan som återvinner värme, ett intressant elektronikdon för lysrörsarmaturer som bland annat tar bort flimret och förlänger livslängden på lysrören och slutligen BoilerMaster; en liten elektronisk ”maskinist” som övervakar olje-, gas- eller pelletspannan och reducerar förbränningen.

Hur marknadsför ni er?
– Den viktigaste aktiviteten är Hem och Villamässan i Älvsjö. Det är det stora tillfället att visa upp sig och väcka intresse, säger Susanne. Kunderna är ofta väldigt pålästa och kunniga vilket är stimulerande.
Som ledamot i Handelskammaren i Sollentuna/Kista har Susanne mött många andra företagare och hon kan bekräfta att företagarklimatet i kommunen är mycket bra.
– Jag träffar många företagare i alla möjliga branscher och då jag också är med i nätverket Dynamiskt Näringsliv får man också tillfälle att träffa Sollentunas ledande politiker.

Enorm marknad
– Vi säljer i hela landet men den största marknaden har vi i Stockholmsregionen, säger Susanne. Försäljningen av just värmepumpar är ganska säsongsberoende, sommarmånaderna är det lugnt. Men marknaden för energisparprodukter är enorm.
Vad har ni för framtidsplaner?
– Vi vill expandera och få ut fler nya unika produkter inom energibesparing.

Att ingå i ett familjeföretag är på det hela taget mycket trevligt, tycker Susanne. Det hindrar inte att det kan vara livliga diskussioner om vilka satsningar man ska göra.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61