Nr 6, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Premiär för Sollentunafestivalen

Foto: Peter Holstad
 

Läs mer

Vibyungdomars situation diskuterades när fullmäktige möttes efter sommaren

Vid allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges möte den 4 september ställde den före detta styrelseledamoten i Sollentunahem Sture Pettersson en fråga till kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl (m) om vem som ska ersätta kommuninvånarna och AB Sollentunahem för de förluster som uppkommer vid en eventuell försäljning av bostäder till bostadsrättsföreningar.

Läs mer

Näridrottsplatsen Qulan invigd

 

Läs mer

Instruktörer mot mobbning certifierade

Sedan 2004 har Sollentuna kommun arbetat för att öka studieron och tryggheten i skolan. En viktig del i detta är Olwéusprogrammet som startade i sju av kommunens skolor för drygt ett år sedan. Den 4 september blev de första instruktörerna färdiga och fick ta emot sitt certifikat. Titti Rylander arbetar till vardags som utvecklingsledare för förskolan på Tegelhagen och är en av de sex nu certifierade Olwéusinstruktörerna.

Läs mer

Radmila ritar framtidens Sollentuna

Radmila Kovacevic med smeknamnet Rada, är sedan åtta år en av kommunens planarkitekter med ansvar för att planera kommunens arkitektur och stadsrum. Enligt henne själv är hon hyperaktiv och har svårt att skilja mellan jobb och fritid. Arkitektur, färg och form är hennes liv. Det projekt som upptar den mesta av hennes tid sedan drygt ett år tillbaka och minst ett år framåt är Väsjöområdet, där en ny kommundel planeras. Detaljplaneförslaget är nu ute på samråd, då alla som är med i planprocessen kan komma in med frågor och synpunkter. För Rada innebär det många telefonsamtal och e-postmeddelanden, samtidigt som huvuddelen i hennes arbete är att skissa och hitta nya idéer.

Läs mer

Effektivt på Enersave

Enersave AB på Kungsvägen i Tureberg är ett litet dynamiskt familjeföretag inom energi- och miljöteknik. Huvudprodukten är Acma Four Seasons, en unik ventilationsvärmepump. I början hette företaget också Acma, innan man utvidgade sortimentet med andra produkter.

Läs mer

Borgerlig valseger på alla nivåer

I Sollentuna gick moderaterna framåt och folkpartiet och socialdemokraterna backade. Trenden såg likadan ut i grannkommunerna.

Läs mer

Osäkerhet efter folkomröstning om trängselskatter

I Sollentunas folkomröstning röstade 59,2 procent nej till införande av trängselskatter i Stockholms innerstad. 14 av Stockholms kranskommuner deltog i folkomröstningen och alla röstade nej. Mest nej röstade lidingöborna.

Läs mer

Kommunstyrelseordförande förordar "ansiktslyftning"

Detta är lite av vad de fyra majoritetspartierna i fullmäktige vill genomföra de kommande åren. Valets segerherre blev moderaternas Torbjörn Rosdahl.

Läs mer

Oppositionen backar tre mandat

Socialdemokraterna och vänsterpartiet gick bakåt i årets val, medan miljöpartiet behåller sina två mandat och sollentunapartiet kniper en extra plats i kommunfullmäktige.

Läs mer

Stallbacken söker finansiärer

När Stallbackens vänner och Edsvik konsthall bjöd in till politisk debatt om Edsvik konsthalls framtid fanns det en tydlig enighet i att konsthallen ska finnas kvar. Frågan man ställde sig var hur man skulle gå vidare.

Läs mer

På tur med servicelinjen i Sollentuna

Maj-Lis Sjöberg står på gatan utanför sitt hus i Häggvik och väntar på bussen. Björn Bengtsson svänger in till trottoarkanten och Maj-Lis kliver på. Hon reser med servicelinjen varje vardag och tycker att det är synd att bussen inte går på helgen också.
 

Läs mer

Sollentuna har flest individuella LSS-planer i länet

Sollentuna kommun upprättar flest individuella planer för personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, i hela länet. Det visar en rapport från Länsstyrelsen i Stockholms län.

Läs mer

Avtal om häkte ännu inte klart

Läs mer

”Äntligen har vi fått det som vi längtat efter!”

Redan innan det blå sidenbandet var klippt var aktiviteterna i full gång på näridrottsplatsen Qulan i Malmparken. Plötsligt hördes en busvissling som fick aktiviteterna att stanna upp. Det var dags för invigning.

Läs mer

Schackmästare i Tintomarasalen

Om ett par helger spelar Sveriges bästa schacklag från Sollentuna Schackklubb i Österrike i Europacupen för lag. Till vardags håller man till på betydligt närmare håll, i Tintomarasalen under biblioteket vid Aniaraplatsen.

Läs mer

Ted Gärdestadstaty avtäcktes i SilverdalKonstnären Annika Hed har skapat statyn som står på Ted Gärdestads plats i Silverdal. Gitarristen Janne Schaffer och Sollentuna musikklasser var med vid avtäckningen den 6 september. Foto: Peter Holstad.

 


Notiser
Sollentuna Energi kan få överta Sollentuna gator
Mopeder på cykelvägar
Familjerådgivningsavgift
Namn på nya äldreboenden
Hur ska äldres boende se ut i framtiden?
SeniorSurf på Tors Backe den 11 oktober
Kulturskolans lokaler invigda
Afrikanskt besök i arkivet
Ett steg för fler jobb
Ut och spring
Ledare
Torbjörn Rosdahl


Valet i Sollentuna - en seger för demokratin

Läs mer
 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61