Nr 6, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Instruktörer mot mobbning certifierade
 

Sedan 2004 har Sollentuna kommun arbetat för att öka studieron och tryggheten i skolan. En viktig del i detta är Olwéusprogrammet som startade i sju av kommunens skolor för drygt ett år sedan. Den 4 september blev de första instruktörerna färdiga och fick ta emot sitt certifikat. Titti Rylander arbetar till vardags som utvecklingsledare för förskolan på Tegelhagen och är en av de sex nu certifierade Olwéusinstruktörerna.
Olwéusprogrammet är ett omfattande program där hela skolans personal är delaktiga. Inte bara lärarna ingår, utan även t.ex. köks- och städpersonalen. Under implementeringstiden, som pågår under 18 månader, träffas personalen i samtalsgrupper en gång varannan vecka. Varje samtalsgrupp leds av två samtalsledare som respektive instruktör har utbildat.

Fyra regler
I Olwéusprogrammet arbetar man utifrån fyra regler:

  • Vi ska inte mobba andra

  • Vi ska hjälpa elever som blir mobbade

  • Vi ska vara tillsammans med elever som lätt blir ensamma.

  • Om du vet att någon blir mobbad; tala om det för någon lärare och någon där hemma.

Skolans barn träffas i grupper en gång i veckan då man arbetar med samtal, fallbeskrivningar, högläsning eller rollspel. Rollspel är extra populärt bland barnen, och det har gett effekt.
– Barnen får inta olika roller från gång till gång. Efteråt är det otroligt viktigt att prata om hur det kändes. Under tiden får man stanna kvar i rollen, för vi har märkt att det då är lättare att uttala sig om hur man upplevde situationen, berättar Titti.
Olwéusmetoden har blivit framgångsrik i bland annat Norge men har inte vunnit lika mycket mark i Sverige. Anledningen till detta tror Titti är att det är ett så pass omfattande program.


Eleverna på Tegelhagen deltar i rollspel, en metod för att stoppa mobbning.

Temadagar räcker inte
– Det kräver mycket tid. Jag tror att vi i Sverige är mycket för ”Quick-fix” där man har en temadag och tror att problemet sedan är löst. Men det finns ju undersökningar som visar att så inte är fallet, säger Titti.

Att Olwéusprogrammet är en satsning med väl synbara resultat råder det inga tvivel om. Barnen på skolan berättar när något har hänt eller om de sett någon som är ensam. Även personalen ser på fenomenet med andra ögon nu jämfört med tidigare.
– Vi har bland annat förbättrat vårt rastvaktsystem. Personalen har gula västar så att de syns bättre om någon behöver hjälp. Dessutom har barnen fått säga på vilken plats de tycker att de vuxna ska vara speciellt tillgängliga, förklarar Titti.

Programmet har visat sig medföra fler vinster.
– Trivseln ökar, kamratrelationerna förbättras, studieresultaten påverkas positivt och man kan se en minskning av klotter och annan förstörelse. Olwéusprogrammet är verkligen värt att satsa på, säger Titti, som fått många nya kunskaper.
– Det är de vuxnas ansvar när mobbning pågår. Man kan inte lägga skulden på barnen. Det är otroligt viktigt att inte medla! Den som mobbar är ofta en stark person och en bra argumentatör, därför är det av yttersta vikt att prata med parterna var och en för sig. Till slut får man aldrig glömma en sak: mobbning är aldrig den utsattes fel, avslutar Titti Rylander.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61