Nr 6, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Afrikanskt besök i arkivet

Fem chefsprovinsarkivarier från Zambia besökte Sollentunas kommunarkiv i slutet av augusti. Besöket ingick som en del i ett utbildningsprojekt, Records management in service of democracy, som Sida och Riksarkivet arrangerar som biståndsverksamhet. Sollentuna kommunarkivarie Annika Holmberg föreläste om arkivverksamhet i allmänhet och Sollentunas kommunarkiv i synnerhet.


Notiser
Sollentuna Energi kan få överta Sollentuna gator
Mopeder på cykelvägar
Familjerådgivningsavgift
Namn på nya äldreboenden
Hur ska äldres boende se ut i framtiden?
SeniorSurf på Tors Backe den 11 oktober
Kulturskolans lokaler invigda
Afrikanskt besök i arkivet
Ett steg för fler jobb
Ut och spring

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61