Nr 6, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Ett steg för fler jobb

Under hösten kommer en arbetsgrupp med representanter från bland annat arbetsförmedlingen, socialtjänstkontoret, Kulturskolan och Arbetscenter att finnas på plats i fritidsgården Blå rummet. Tanken är att finnas och synas där många ungdomar befinner sig och att vara på deras hemmaplan.
– På så sätt blir vi tillgängliga för en grupp som annars inte alltid själva söker upp eller känner till de myndigheter och organisationer där man kan få stöd, säger Benny Johansson som är förebyggare på socialtjänstkontoret.

Ungdomarna kan komma till Blå rummet varje onsdag klockan 17.00-18.00 fram till maj 2007. Där kommer personal att finnas på plats för att ge ungdomarna hjälp, stöd eller vägledning beträffande utbildning, praktik och arbete.
– Målet är att på så sätt få ut ungdomar utan sysselsättning i arbete eller studier, säger Benny Johansson.


Notiser
Sollentuna Energi kan få överta Sollentuna gator
Mopeder på cykelvägar
Familjerådgivningsavgift
Namn på nya äldreboenden
Hur ska äldres boende se ut i framtiden?
SeniorSurf på Tors Backe den 11 oktober
Kulturskolans lokaler invigda
Afrikanskt besök i arkivet
Ett steg för fler jobb
Ut och spring

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61