Nr 6, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Familjerådgivningsavgift

Socialnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att sänka egenavgiften för de familjer som behöver familjerådgivning från 500 kr till 400 kr. Det nya priset föreslås gälla från den 1 januari 2007. Bakgrunden till förslaget är att antalet besök till familjerådgivningen halverades efter det att avgiften höjdes till 500 kronor den 1 januari i år. Prishöjningen skedde i samband med att tre leverantörer av familjerådgivning upphandlades och kundval i familjerådgivningen infördes. Socialnämnden tillägger att de vid nästa upphandlingstillfälle önskar en utvärdering av verksamheten.


Notiser
Sollentuna Energi kan få överta Sollentuna gator
Mopeder på cykelvägar
Familjerådgivningsavgift
Namn på nya äldreboenden
Hur ska äldres boende se ut i framtiden?
SeniorSurf på Tors Backe den 11 oktober
Kulturskolans lokaler invigda
Afrikanskt besök i arkivet
Ett steg för fler jobb
Ut och spring

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61