Nr 6, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Hur ska äldres boende se ut i framtiden?

Det räcker inte med att planera för nya särskilda boenden utan det behövs också lättillgängliga bostäder för äldre i det ordinarie bostadsbeståndet, så kallade mellanboenden, enligt vård- och omsorgsnämndens 21-punktsprogram för framtidens äldreomsorg.

För att diskutera färdriktningen för framtidens äldreomsorg bjöd vård- och omsorgsnämnden och plan- och fastighetsutskottet i kommunen in till ett seminarium den 28 augusti. Inbjudna gäster var bland andra pensionärsorganisationerna, fastighetsägare och byggherrar, utförare av vård i Sollentuna, politiska gruppledarna i kommunfullmäktige samt andra politiker och tjänstemän.

Dagens inspirationsföreläsare var Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på SACO. Han menar att vi måste tänka nytt och annorlunda när det gäller äldreomsorgen. I den egna budgeten kan kommunen t.ex. bli tuffare i sin biståndsbedömning, underlätta för ideella aktörer som vill arbeta mot de äldre, skapa fler mellanboenden och stötta anhörigvården mer, t.ex. genom äldrevårdscentraler.

Under dagen fick också de politiska partierna och pensionärsorganisationerna redogöra för sina ståndpunkter. Många synpunkter om att det behövs fler mellanboenden och att de bör ligga centralt med nära till service kom fram. Även de särskilda boendena och demensplatser diskuterades under dagen och ett par byggherrar fick möjlighet att presentera sina idéer om seniorboende.


Notiser
Sollentuna Energi kan få överta Sollentuna gator
Mopeder på cykelvägar
Familjerådgivningsavgift
Namn på nya äldreboenden
Hur ska äldres boende se ut i framtiden?
SeniorSurf på Tors Backe den 11 oktober
Kulturskolans lokaler invigda
Afrikanskt besök i arkivet
Ett steg för fler jobb
Ut och spring

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61