Nr 6, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Kulturskolans lokaler invigda

Fagottläraren Jannica Larsson och många med henne gläds åt Kulturskolans nya lokaler i Rudbecksskolan. Tidigare hade Kulturskolan sina lokaler i Turebergsskolan som nu är riven. Invigningen var den 7 september. Kulturskolan har undervisning i musik, sång, dans och drama.


Notiser
Sollentuna Energi kan få överta Sollentuna gator
Mopeder på cykelvägar
Familjerådgivningsavgift
Namn på nya äldreboenden
Hur ska äldres boende se ut i framtiden?
SeniorSurf på Tors Backe den 11 oktober
Kulturskolans lokaler invigda
Afrikanskt besök i arkivet
Ett steg för fler jobb
Ut och spring

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61