Nr 6, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Mopeder på cykelvägar

Bygg- och tekniknämnden har gett Sollentuna gator i uppdrag att utreda hur man kan frångå de generella reglerna som anger att vissa mopeder ska framföras på gång- och cykelvägar. Målet är att mopeder ska köras på bilvägar och att ingen mopedtrafik ska tillåtas på cykelvägar. Undantag kan däremot göras för mopedtrafik på och utefter vissa trafikleder. Mopeder klass 2 med maxfart 25 km/tim och äldre mopeder med max 30km/tim ska, enligt gällande generella bestämmelser, framföras på cykelvägar.

Kommunen kan nu lokalt besluta att dessa mopeder inte får köras på cykelvägar och därmed frångå de generella reglerna, vilket bl.a. Sigtuna och Botkyrka kommuner har prövat. Mopeder klass 1, maxfart 45 km/tim, får inte framföras på gång- och cykelvägar.
 


Notiser
Sollentuna Energi kan få överta Sollentuna gator
Mopeder på cykelvägar
Familjerådgivningsavgift
Namn på nya äldreboenden
Hur ska äldres boende se ut i framtiden?
SeniorSurf på Tors Backe den 11 oktober
Kulturskolans lokaler invigda
Afrikanskt besök i arkivet
Ett steg för fler jobb
Ut och spring

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61