Nr 6, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Namn på nya äldreboenden

Kommunens äldreboenden får ofta namn med någon anknytning till orten eller vägen där det är beläget. Vård- och omsorgsnämndens kansli har rådgjort med kommun- antikvarien om lämpliga namnförslag för de nya boendena och vård- och omsorgsnämnden beslutade att det nya äldreboendet i Edsberg får ta över namnet Ribbings backe. Detta eftersom det är ett inarbetat namn som dessutom anknyter till gatuadressen. Det nya äldreboendet i Silverdal får namnet Rådandalens äldreboende. Rådandalen är det grönområde som sträcker sig från Rådan och upp mot baksidan på äldreboendet.


Notiser
Sollentuna Energi kan få överta Sollentuna gator
Mopeder på cykelvägar
Familjerådgivningsavgift
Namn på nya äldreboenden
Hur ska äldres boende se ut i framtiden?
SeniorSurf på Tors Backe den 11 oktober
Kulturskolans lokaler invigda
Afrikanskt besök i arkivet
Ett steg för fler jobb
Ut och spring

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61