Nr 6, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

SeniorSurf på Tors Backe den 11 oktober

Den 11 oktober anordnas SeniorSurf 2006 av SeniorNet Sollentuna på Sollentunas Internetcafé för seniorer, som ligger på Tors backe. Årets tema är apotek, landsting och e-legitimation.

SeniorSurf 2006 är ett arrangemang i samarbete med SeniorNet Sweden, apotek och landsting.
– Alla pensionärer är välkomna! Man behöver inte ha några förkunskaper, säger Börje Gahnberg, ansvarig för Internetcaféet.
Kaffe serveras mellan klockan 13 och 16, och det kommer att finnas surfvärdar på plats för att vägleda gästerna.

Intresset för Internetcaféet har hittills varit stort. Sedan starten i april har man haft cirka 450 besökare.

Läs mer om SeniorSurf 2006 på grand.webway.se/sollsen


Notiser
Sollentuna Energi kan få överta Sollentuna gator
Mopeder på cykelvägar
Familjerådgivningsavgift
Namn på nya äldreboenden
Hur ska äldres boende se ut i framtiden?
SeniorSurf på Tors Backe den 11 oktober
Kulturskolans lokaler invigda
Afrikanskt besök i arkivet
Ett steg för fler jobb
Ut och spring

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61