Nr 6, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Oppositionen backar tre mandat

Socialdemokraterna och vänsterpartiet gick bakåt i årets val, medan miljöpartiet behåller sina två mandat och sollentunapartiet kniper en extra plats i kommunfullmäktige.

Freddie Lundqvist (s)Socialdemokraterna tappade tre mandat och gick från 16 till 13 platser.
– I första hand beror det på trenden på riksplanet, där moderaterna gått framåt och socialdemokraterna bakåt. I andra hand finns det några lokala frågor där vi inte riktigt lyckats förklara vårt ställningstagande för väljarna. Det gäller t.ex. ombildningen till bostadsrätter inom Sollentunahem och om vårt ställningstagande i den infekterade frågan om häktet. Generellt sett är Sollentuna en borgerlig kommun och vårt väljarunderlag minskar, t.ex. i och med att antalet hyresrätter försvinner. Nu måste vi fundera på hur vi ska föra ut vårt budskap även till dem som inte är våra kärnväljare och vi har redan påbörjat en valanalys inom partiet, säger socialdemokraternas gruppledare Freddie Lundqvist.

Fler kontakter och relationer med väljare, organisationer och föreningar är vägen att gå för att skaffa fler väljare till nästa val, menar Freddie Lundqvist. Några sakfrågor som socialdemokraterna tänker driva under sin tid i opposition är att alla ska ha rätt till jobb och bostad, att elever i skolor i utsatta områden ska få högre skolpeng och att demokratin ska fördjupas. I det sista området ingår också att man bör titta på varför främlingsfientliga grupper fått ökat stöd i kommunen, och hur man ska möta det.

Ingwar Åhman-EklundSollentunapartiet gick som enda oppositionsparti framåt efter valet från fyra till fem mandat.
– Vi hade väntat oss ett bra resultat eftersom vi har en starkare partigrupp nu jämfört med tidigare. Dessutom har vår politik, t.ex. med satsningar på föreningslivet, givit resultat. Vi är glada för framgången, säger sollentunapartiets gruppledare Ingwar Åhman-Eklund.
– Valresultatet i kommunen innebär en risk för utförsäljning av Sollentunahem, och därför måste vi hitta nya sätt att angripa den frågan. Vi kommer att arbeta för att genomföra vårt valmanifest och vill bland annat hitta nya sätt att utveckla hyresboendet, säger Ingwar Åhman-Eklund.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61