Nr 6, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Osäkerhet efter folkomröstning om trängselskatter

I Sollentunas folkomröstning röstade 59,2 procent nej till införande av trängselskatter i Stockholms innerstad. 14 av Stockholms kranskommuner deltog i folkomröstningen och alla röstade nej. Mest nej röstade lidingöborna. Där var 70,4 procent negativa till att införa trängselskatt. Totalt röstade 322 032 personer ja eller nej i de 14 kommunerna. 12 av länets 26 kommuner genomförde ingen folkomröstning.

I Stockholms stad röstade 451 440 personer varav 53 procent var för och 47 procent mot trängselskatter. Slår man samman antalet nej- respektive jaröster i Stockholms stad och de 14 kranskommunerna blir resultatet 52,5 procent mot och 47,5 procent för införande av trängselskatter i Stockholms innerstad.

Frågan om införande av trängselskatter är långt ifrån avgjord. Eftersom det handlar om en skatt är det riksdagen som fattar beslut men inget är sagt om när det kommer att ske. Om riksdagen kommer att ta hänsyn till alla de röstande kommunerna eller bara till resultatet från Stockholms stad är det heller ingen som vet. Alla partier har sagt att stockholmarnas vilja ska respekteras men hur stockholmare ska definieras är inte givet. Många anser det märkligt att de som bor i Akalla och Hässelby får större inflytande i frågan än de som bor i Solna, Sundbyberg eller Lidingö, vilka alla ligger närmare Stockholms innerstad.
 

Resultat i folkomröstningen om trängselskatter, i %

  JA NEJ
Sollentuna 40,8 59,2
14 kranskommuner 39,8 60,2
Stockholms stad 53,0 47,0
Totalt Stockholm + 14 kranskommuner 47,5 52,5

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61