Nr 6, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

På tur med servicelinjen i Sollentuna

Maj-Lis Sjöberg står på gatan utanför sitt hus i Häggvik och väntar på bussen. Björn Bengtsson svänger in till trottoarkanten och Maj-Lis kliver på. Hon reser med servicelinjen varje vardag och tycker att det är synd att bussen inte går på helgen också.


Buss 955, det vill säga servicelinjen, utgår från busstorget i Sollentuna centrum.

Servicelinjen är en del av närtrafiken. Färdtjänsten ansvarar för att busslinjerna finns, men bussarna körs av entreprenörer. I Sollentuna är det Traveller som kör.
Turen med servicelinjen startar i Sollentuna centrum, går vidare mot Häggvik, sedan till Edsberg och tillbaka till Sollentuna centrum. Därefter är det dags för en tur via Malmvägen, och sedan börjar turen om igen. Tre gånger under en timme passerar bussen Sollentuna sjukhus. Turerna går från niotiden på morgonen till ungefär halv fem på eftermiddagen.
Den lilla bussen, som heter Glader efter en av de sju dvärgarna, har cirka 20 sittplatser och det finns gott om utrymme. Många av passagerarna är rullstolsburna eller har rullator. För dem finns en särskild plats längst fram.
En förare i närtrafiken ska vara trevlig, hjälpsam och gilla att prata med folk. De resenärer som behöver hjälp att komma i eller ur bussen får det. Alla som vill får åka med servicelinjen, man behöver inte vara äldre eller handikappad. Biljetten kostar 20 kr precis som i SL-trafiken.

Vinkområden
Servicelinjen har fasta hållplatser, men inom vissa områden finns också vinkområden. Där räcker det att ställa sig på gatan och vinka till bussen, så ska den stanna. Vinkområden symboliseras med vita streck och en vinkande hand på de busshållplatser mellan vilka vinkområdet gäller.
Servicelinjen har gott om passagerare, särskilt på fredagar, då många åker för att handla eller spela bingo. Många sollentunabor önskar att servicelinjen skulle ha tätare turer eller fler linjer i kommunen. Fler linjer kommer inte på fråga om kommunen inte betalar för det själv, säger färdtjänsten, men den servicelinje som finns bör ses över.

Tidtabellen ses över
– Servicelinjen i Sollentuna är hyggligt bra som den är, men vi måste se över tidtabellen, som idag är alldeles för tajt. Vi behöver också se över linjens sträckning så att bussen trafikerar de gator där den behövs mest. Vi kommer att ta kontakt med kommunen och pensionärsorganisationerna för det här arbetet. Om översynen startar i vår så kan ändringarna vara införda till sensommaren 2007, säger Hans Pettersson, trafikutvecklare på Färdtjänsten.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61