Nr 6, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Sollentuna har flest individuella LSS-planer i länet

Sollentuna kommun upprättar flest individuella planer för personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, i hela länet. Det visar en rapport från Länsstyrelsen i Stockholms län.
I Sollentuna är biståndshandläggarna noga med att informera om den lagliga rättigheten, berättar Dagny Bergling, LSS-handläggare på vård- och omsorgsnämnden kansli.
– Individuell plan ska vara brukarens plan, sedd ur brukarens perspektiv, säger Dagny Bergling.
Meningen är bl.a. att brukaren ska få insatser som bättre överensstämmer med hans eller hennes behov och önskemål.

Vet vem som ansvarar för vad
Det kan kännas tryggt för brukare och anhöriga att veta vilka instanser som ansvarar för vad, och vart man ska vända sig. Planen ska också underlätta för kommunen att planera inför framtiden och ska underlätta samarbetet mellan kommunen och andra organ som ger stöd till personen.
Länsstyrelsen ska stimulera kommunerna att upprätta individuella planer och har kartlagt kommuner i Stockholms län och stadsdelar i Stockholms stad. Vanligen varierar antalet personer med planer mellan 0 och 10 procent. Men Sollentuna är ett lysande undantag, hela 48 procent av de personer som har insatser enligt LSS hade en individuell plan vid mätningstillfället, och siffran stiger. I hela Sverige har i genomsnitt 6,5 procent av de berättigade en individuell plan.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61