Nr 6, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Stallbacken söker finansiärer

När Stallbackens vänner och Edsvik konsthall bjöd in till politisk debatt om Edsvik konsthalls framtid fanns det en tydlig enighet i att konsthallen ska finnas kvar. Frågan man ställde sig var hur man skulle gå vidare.

Ricardo Donoso, föreståndare för Edsvik konsthall, vill utveckla stegvis.Vid debattens öppnande var debattledare Thorwald Nybom och Stallbackens vänners ordförande Lars G. Lindström extra stolta över att kunna presentera de kompetenta politiker som satt i panelen som Margareta Pettersson (v), Ingwar Åhman-Eklund (sp), Lilian Nowak (mp), Torbjörn Rosdahl (m), Sonia Lunnergård (kd), Lennart Gabrielsson (fp), Anna von Essen (c) och Richard Meyer (s).

Det var inte någon brist på idéer vad lokalerna skulle användas till. Folklig restaurang, Sollentuna museum och kulturcentrum stod på förslagslistan. Många var överens om att konstskola är en bra idé. Ingwar Åhman-Eklund talade för att få igång lokalerna.
– Det är ett bra ställe att samla kultur på. Det ligger vackert och avskiljt.
– Konstskola är väl ett bra förslag, sa Rickard Meyer. Men vi kanske ska lyssna på vad kulturföreningarna har att säga också. Vad vill de?
För varje idé slutade det med samma fråga – vem ska finansiera det?
– Oberoende av partifärg så vill vi göra något av lokalerna. Problemet är att alla famlar och väntar på en frälsare eller eldsjäl. Vi har haft eldsjälar, problemet är att det måste vara en förmögen en, sa Lilian Nowak.
– Vi måste börja smått så att vi inte snubblar igen, menade Torbjörn Rosdahl. Jag har varit heltidspolitiker i sex år och man måste ha visioner, men tyvärr är det så att det ofta faller på finansiärerna.

Rom byggdes inte på en natt
Ricardo Donoso som driver Edsvik konsthall omnämndes av flera av politikerna som den eldsjäl som är precis vad Edsvik konsthall behöver. Han poängterade att Rom inte byggdes på en natt och att han är redo att satsa.
– Man kan utveckla med enkla medel, det behöver inte kosta så mycket. Till exempel är det en fantastisk akustik på gården vilket man kan utnyttja till att ha konserter sommartid. Det finns massa idéer, vi måste bara tänka logiskt och ta det pö om pö.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61