Nr 6, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Valet i Sollentuna – en seger för demokratin

Nu är valet över och ni som kommuninvånare i Sollentuna har sagt ert om hur ni vill att kommunen ska styras under de kommande fyra åren. Resultatet av ert val innebär att alliansen även fortsättningsvis kommer att leda kommunen. Tillsammans har vi fått 39 av 61 mandat i kommunfullmäktige.

Naturligtvis är jag glad över att ha fått fortsatt förtroende att leda kommunens största parti och jag lovar att göra mitt bästa för att ni sollentunabor ska uppleva kommunen som det bästa stället att bo på i Sverige.

Demokratin har åter fungerat väl. Vi har genomfört fria val vilket vi tar för givet att man ska göra vart fjärde år. Det är dock ingen självklarhet eftersom demokratin är skör. I årets val kandiderade tre främlingsfientliga partier till kommunfullmäktige, partier med mer eller mindre uttalade främlingsfientliga åsikter i sina partiprogram. Sollentunaborna var kloka nog att inte rösta in något av dessa partier i kommunfullmäktige.

Jag är stolt över att enbart demokratiska partier är representerade i kommunfullmäktige och jag vill tacka alla sollentunabor som röstat för demokrati och mot diktatur. Jag vill också framföra ett tack till alla övriga partier i kommunfullmäktige för att vi gemensamt har arbetat för de demokratiska värderingarna i samhället.

Jag undrar ibland över varför extremistgrupper över huvud taget finns i Sverige? Svaret har jag inte, men en förklaring är att extremistgrupper existerar därför att det finns en ”resonansbotten” i samhället för deras åsikter. Låt oss gemensamt slå hål på denna ”botten”. Det handlar till stor del om hur vi i vardagen uttrycker oss och hur vi agerar. Jag tror att det är i det lilla – i det vardagliga samtalet och handlingen – som vi kan bygga bort fördomarna.

Därför vädjar jag återigen till alla medborgare: Engagera er i detta viktiga arbete! Det innebär inte att vi som politiker kapitulerar, men vi kommer inte till rätta med fördomar och attityder enbart genom traditionellt politiskt arbete. Vi behöver hjälp. Vi måste alla markera vår avsky för extremgrupper och våldsyttringar. Ensam är inte stark och problemet tillhör inte någon annan, det tillhör dig och mig.

Därför kan och måste alla som värnar demokratin göra en insats. Låt oss tala klarspråk: Vi accepterar inget våld i samhället och vi accepterar inte att några grupper ställs utanför samhällsgemenskapen.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61