Nr 7, 2006, årgång 41 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Nu kan rättscentrum byggas i Tureberg


Foto Eva Nilsson

Läs mer

Positiva resultat på sista fullmäktigemötet

Kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska delårsrapporter för perioden 1 januari till 31 augusti 2006 presenterades när fullmäktige sammanträdde för sista gången under mandatperioden den 23 oktober. De ekonomiska resultaten hittills och prognoserna för hela året är positiva. Kommunens revisor Rolf Hagstedt poängterade att prognossäkerheten i budgetarbetet behöver förbättras och fick medhåll från flera ledamöter.

Läs mer

Avtal om häkte klart

Ett avtal mellan Sollentuna kommun och Kriminalvården angående häktet i det nya rättscentrumet är färdigt. Anledningen till att avtalet dröjt beror på att det som Kriminalvården ville bygga i häktet inte rymdes i den plan som gjorts. Nu är parterna överens och arbetet planeras att komma igång under hösten 2006 för att stå färdigt i början av 2008.

Läs mer

Majoriteten satsar på trygghet och valfrihet

Den nya politiska majoriteten har levererat sin politiska plattform. Några nyheter är bland annat att det skapas en ny miljö- och byggnadsnämnd med moderat ordförandeskap, samt att kristdemokraterna får ta över vård- och omsorgsnämnden.

Läs mer

En dag i Peter Erikssons liv

Peter Eriksson arbetar som resultatenhetschef på sim- och sporthallen i Sollentuna vilket innebär att ansvara för inomhusidrottens anläggningar i Sollentuna. Peters arbetsgrupp sköter förutom sim och sporthallen även om högstadieskolornas gymnastikhallar. Det blir många trådar att hålla reda på där ingen dag är den andra lik. Det gäller att ha förmågan att snabbt ställa om från en situation till en annan. Så här ter sig en arbetsdag i Peter Erikssons liv.

Läs mer

Budgetdiskussioner pågår

Den 27 november håller kommunfullmäktige sitt årliga budgetmöte. Då ska man besluta om hur kommunen ska använda pengarna under nästa år. Mötet hålls på plan 13 i Turebergshuset och startar klockan 9.00 och pågår hela dagen. Allmänheten är välkommen som åhörare men det blir ingen allmänhetens frågestund.

Läs mer

Nya regler för nämndemän

Nämndemän är en gammal institution i svenska domstolar. Från den första juli i år gäller nya regler för tillsättandet av nämndemän. Om detta berättade kommunfullmäktige- och riksdagsledamoten Hillevi Engström (m) vid fullmäktigemötet den 1 november.

Läs mer

Kvarnsjön återskapas

I höst startar ett nytt arbete inom Oxundaåns vattenvårdsprojekt som ska återskapa den sedan 1800-talet utdikade Kvarnsjön mellan Norrviken och Vallentunasjön i Upplands Väsby.

Läs mer

Edsbergs centrum en attraktiv mötesplats efter upprustning

Upprustningen av Edsbergs centrum blev ett lyft för butikerna. De noterar större omsättning och ökad trivsel. Edsberg är ett exempel på att det lönar sig att renovera och fräscha upp mindre affärscentra i kommundelarna.

Läs mer

Nya regler till förskolekön

Köreglerna i förskolan ändras från den 1 januari nästa år. Meningen är att det ska bli lättare för föräldrar att få överblick på köer samtidigt som kommunen får ett bättre underlag för sin planering.

Läs mer

Turebergs IF upp i trean

Framgångarna i Sollentunas fotbollsklubbar har varit varierade under året. Samtidigt som IFK Sollentuna åkte ner från division 3 till 4 tog sig Turebergs IF upp från division 4 till 3. Sollentunajournalen har pratat med tränarna för respektive lag för att reda ut vad framgångarna och motgångarna beror på.

Läs mer

Det analoga marknätet för tv släcks i vår

Den 12 mars 2007 släcks det analoga marknätet för tv ned i Sollentuna med flera kommuner i Stockholms län. Idag tittar en femtedel av Sveriges befolkning på tv genom det analoga marknätet, medan resten, vilka inte berörs av den digitala övergången, tittar på annat sätt som till exempel bredband, parabol eller kabel-tv.

Läs mer

Här finns tidningsinsamling

Vet du inte var du ska slänga din Sollentunajournalen när du läst färdigt? Enligt Förpacknings- och tidningsinsamlingen (www.ftiab.se) finns det nu tidningsinsamlingskontainrar vid nedanstående platser i Sollentuna.

Läs mer


Notiser
Inget generellt förbud
Minskad mobbning
Antalet barn ökar mer än väntat
Avslag för Arabisk-Svensk skola
Hälsostipendium 2007
Ungdomens hus
Frågestund får nya regler
Planer för planer
Qulan blir Hemmaplan
Utredning om bostadsrättsombildningar
Kartor, filmer och avrättningsplatser på Arkivens dag
För 60-talsnostalgiker: Hep Stars på Galaxen
Ledare
Torbjörn Rosdahl


Allianspolitik med sikte på 2010

Läs mer
 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61