Nr 4, 2007, årgång 42 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

 

Häng med till Överby ridskola

Häng med till Överby ridskola Pippi träffar Zorro på Överby Ridskola
Sagor var temat på avslutningsdagen på Överby Ridskola. En ridskola som rymmer både fritids och ridlekis för Sollentunas skolor.

Läs mer

Foto Per Eklöf

Sollentuna är sjunde bästa kommunen

Sollentuna kommer på sjunde plats i tidningen Fokus kommunrankning. Det är en förbättring jämfört med förra året, då kommunen kom på tionde plats.

Läs mer

Hur bemöter man främlingsfientlighet?

Strategier för en förstärkt demokrati var temat för kommunens fjärde seminarium om integration och demokrati som integrations- och demokratinämnden höll i maj.

Läs mer

Referat från Fullmäktige 18 juni

Fullmäktige vill reglera ormhållningen

Läs mer

Stort intresse för ungdomsbostäder

Över 300 personer har anmält intresse för att bo i de 93 nya ungdomsbostäder som skapats i det tidigare äldreboendet Ribbingsbacke, som nu heter Esplanaden. Inflyttningen sker i tre omgångar till hösten, nämligen den 15 augusti, 15 september och 15 oktober.

Läs mer

Tidig intensiv lästräning förbättrar läsförmågan hos skolelever avsevärt

Förra året införde de flesta grundskolor i Sollentuna ett nytt läsprogram för att tidigt fånga upp de elever som ligger i riskzonen för att få onödiga läs- och skrivsvårigheter.

Läs mer

Maria ökar koncentrationen i Helenelund

Årets företagare i Sollentuna 2006 var Maria Lundqvist, vd och initiativtagare till Tomatis Nordiska AB. Tomatismetoden är en träningsmetod för att bland annat öka sin koncentrationsförmåga och är sedan 50 år etablerad i 37 länder i hela världen, utom Norden. För tio år sedan provade Maria Lundqvist själv metoden och har sedan dess arbetat med att introducera den i Sverige och de andra nordiska länderna.

Läs mer

Entusiaster driver båtfirma i Södersätra

Astons Sjöbodar har funnits sedan 1991. Företaget grundades av båtentusiasten Gösta Aston. I många år låg det i Sundbyberg men förra året flyttade man till Frestavägen i Södersätra, intill lilla Väsjön. Flytten skedde efter att Astons Sjöbodar förvärvat båtfirman Balux, som låg där sedan tidigare.

Läs mer

Unga provköper tobak

Bara fyra sollentunabutiker av 52 sålde cigaretter till ungdomar vid kommunens senaste provköp av tobak.

Läs mer

Jourhemspoolen och familjepoolen Nordväst söker nya familjer

Bra och lättillgänglig information är viktigt i en verksamhet som berör många människor. Detta har Jourhemspoolen och familjehemspoolen i nordväst tagit fasta på när man gjort om sin informationsstrategi.

Läs mer

Konstnär donerar verk till kommunen

Konstnären Cajsa Muellern-Harvig från Västerås har donerat cirka 50 fotografiska verk till Sollentuna kommun.

Läs mer

Nya bryggor på Rösjöbadet

Rösjöbadet har fått nya bryggor. De 150 meter långa bryggorna har samma placering som tidigare, men en ny sektion i mitten har lagts till. Dessutom har badet fått nya papperskorgar och extra mycket sand på stranden för att skapa en bättre strandkänsla.

Läs mer

Vaxmoraelever på äventyr i Törnskogen

Tysta smyger barnen fram i Törnskogen invid sjön Snuggan. De har trätt in genom Kraftporten och hämtat lyckoamuletten som ska skydda dem på färden genom vikingarnas skog till dess att de kan återvända med sin del av birkaböndernas lyckoamulett som vikingarna rövat. Idag har eleverna i år 3 från Vaxmoraskolan äventyrsdag.

Läs mer

Anhörigträffar på Gillegården

Den 24 maj var det Må bra dag på Gillegården i Rotebro. Här fanns bland annat möjlighet att prova på massage, att ta reda på när det är pensionärsgympa, kolla utbudet av kulturaktiviteter, köpa hälsokost och att ta en fika. Under dagen kunde man även få information om anhörigstöd, eftersom Må bra dagen också var startskottet för Gillegårdens anhörigträffar.

Läs mer

Nya byggplaner för kvarteret Kassen

De nuvarande markägarna till tomten för nedlagda ICA Edsviken har kommit med ett nytt förslag till bebyggelse på kvarteret Kassen. Fem flerbostadshus med huvudsakligen två våningar plus vind som ska vara anpassade i skala till befintliga hus i grannskapet. Även kommersiella lokaler föreslås i en separat byggnad på torget.

Läs mer

Konstgräsplaner i Viby, Tegelhagen, Norrviken och Rotsunda gård

Nu pågår upphandling för byggandet av en Qulananläggning vid Vibyskolan. En qulananläggning är en liten sjumannafotbollsplan med konstgräs. De är till för spontanidrott och kan inte bokas av till exempel idrottsklubbar.

Läs mer

En levande landsbygd i storstadens närhet

Järvafältet är ett av länets största naturreservat. Här pågår olika aktiviteter med visningar och skötsel av det historiska odlingslandskapet. Följ med i arbetet i de ålderdomliga markerna. Delta i ängsslåtter, hamling av träd och skörd av åkrarna.

Läs mer

 


Notiser
Nämnt i nämnderna
Fullmäktige snart i lokaltv
Sollentuna blir klimatkommun
Ordningsomdöme i skolan
Sollentuna satsar på social ekonomi
Ny lekplats i malmparken
Butikspaviljongen Sollentuna Centrum öppnar den 5 juli
Sollentunas charmigaste hund
Krögare  årets Sollentunabo
Solsken  på Malmvägens Dag
Sim- och sporthallen renoveras
Inget gymnasium i Silverdal i år
Helenelund och IFK Sollentuna slås ihop till Sollentuna Fotboll
Solig nationaldag i parken
Ledare
Torbjörn Rosdahl
Torbjörn Rosdahl

Konsten att vila sig i form
Läs mer
 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61