Nr 2, 2008, årgång 43 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Gympaläraren med guld

– Att flytta till Sollentuna var den största tragedin i mitt liv. Jag var uppvuxen med skidspåren, skogen i Dalarna och blev uppryckt med rötterna, tio år gammal.

Susanne Granelli Olsson har 140 landskamper bakom sig. Trogen Sollentuna bor hon i Edsängen. Genom åren har hon dragit tio SM tecken till kommunen.

Läs mer


Foto: Göran Lager

Arbetet med nästa års budget har startat

Läs mer

Ungdomens Dag närmar sig

Läs mer


Handslaget tegel i modern kyrka

Förr var tegel i byggnader mjukare, mer levande. Den ena tegelstenen var inte den andra lik. I Kummelby kyrka, alldeles vid Sollentunavägen, är teglet så. Lite mjukare och rundare. En detalj som känns inbjudande, vänligare.
Ett välkomnande tempel som ingjuter respekt och det är arkitekturen som meddelar oss det.

Läs mer

Tryggt och Snyggt har startat i Häggvik

Nu drar Tryggt och Snyggt igång i Häggvik, en kommundel som enligt invånarna redan är ganska trygg. Kommunens brottsförebyggare Anna-Karin Sundén och Petra Karlsson ser fram emot att dra igång verksamheten.
– Tillsammans gör vi en bra kommundel ännu bättre, säger de.

Läs mer

Identitet och samhörighet genom upprustning och försköning

Utöver alla ny, om- och tillbyggnader som pågår eller planeras i kommunen och utöver allt annat upprustnings- och förnyelsearbete satsas tio miljoner kronor årligen för att på olika sätt estetiskt lyfta allmänna platser.

Läs mer

Anhöriganställdas ställning stärks

Från och med 1 september i år gäller nya riktlinjer för att kunna anställas för att ta hand om en sjuk anhörig. Riktlinjerna gäller både kommunala och privata utförare av hemtjänst.
– De nya riktlinjerna ska fasas in och säkerställa dels att de som vårdas får den hjälp de behöver, dels att den som vårdar får den hjälp och det stöd av hemtjänsten som de har rätt till, säger Sonia Lunnergård(kd), som är ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Läs mer

Sociala innehållet i vardagen ska utvecklas

Nu startar projektet Det sociala innehållet i vardagen inom vård- och omsorgskontoret. Projektet syftar till att erbjuda personer som bor i särskilt boende eller har hjälp av hemtjänsten ett gott socialt innehåll i vardagen genom att förstärka arbetet med nämndens kvalitetsområden.

Läs mer

Utsatta barns behov kommer först

De senaste åren har det varit ett antal uppmärksammade fall runt om i landet där barn farit illa hos föräldrar som försummat att sköta om dem. I samband med det har det riktats kritik mot kommunernas socialtjänster. Antingen har socialtjänsten inte agerat alls eller också har hjälpen kommit för sent. Inom Sollentuna kommun arbetar man sedan flera år med ett handläggnings- och dokumentationssystem som sätter barnets behov i centrum, kallat BBIC. Ett mer systematiskt arbetssätt ska öka rättsäkerheten för utsatta barn och föräldrar.

Läs mer

Passa på att möta 70 av kommunens småföretagare

Läs mer

Stinsen köpcentrum återinvigt

Läs mer

Kompletterande aktörer ska skaffa jobb åt arbetslösa

– Man kan inte ha ett samhälle där en femtedel i arbetsför ålder står utanför arbetsmarkanden. Vi ska vara trogna målet, full sysselsättning, men kan tänka oss att ompröva verktygen för att nå målet om det visar sig att de inte fungerar, sa arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin på Scandic hotell i Sollentuna.

Läs mer

Småskalig matkvalitet från norr

Mitt i Norrviken ligger ett företag som specialiserat sig på småskalig matproduktion, företrädesvis ifrån norra Sverige. Företaget Renprodukter drivs av Gudrun Thomasson-Ek och hennes man Bill Ek.

Läs mer

Matkonstnär årets företagare

Sollentunas mästerkock Christer Lingström från Edsbacka krog utsågs till årets företagare vid näringslivsdagen den 6 mars. Sollentuna kommun har i samarbete med Företagarna Sollentuna delat ut utmärkelsen Årets företagare sedan 1994.

Läs mer

KLAX - svensk förskola med tysk pedagogik

I januari öppnade ännu en privat förskola i Sollentuna. Det är det tyska företaget KLAX GmbH som öppnat sin första förskola utanför Tyskland.

Läs mer

Datorbaserad undervisning kapar Kulturskolans köer

Läs mer

Lärare besökte skolor i Kina

Nu startar Rudbeckskolan i Sollentuna ett samarbete med gymnasieskolor i Shanghai.

Läs mer

Krögare får lära ansvarsfull servering

Sollentuna kommun kommer att hålla kurs för krögare i april. Kursen syftar till att lära restaurangägare och personal ansvarsfull alkoholservering, det vill säga att inte servera alkohol till personer under 18 år och inte heller till gäster som redan är märkbart berusade.

Läs mer

Stoppa langningen

I vår genomförs flera insatser för att minska tillgången på alkohol bland ungdomar.

Läs mer

Handlare fick diplom

Läs mer

Isprinsessor och clowner tog över Snickershallen

Snickershallen fylldes av isprinsessor när Konståkningsklubben Sollentuna hade vårshow en söndagsmorgon i mars. Cirkus var temat och tre unga clowner höll publikens humör på topp.

Läs mer


Notiser
WebbTV från kommunfullmäktige
Nya möbler och datorer till Sollentuna International School
Två utmaningar avslogs
För mycket partiklar, kvävedioxid och ozon i Sollentunas luft
Kundval i hemtjänsten
Kraftig befolkningstillväxt väntas
Ändring av förskoleköregler
Skolverket inspekterar Sollentunas skolor
Ambitiös biblioteksplan ute på remiss
Ledare
Torbjörn Rosdahl
Torbjörn Rosdahl

Allting har ett ”bäst före-datum”!
Läs mer
 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61