Nr 3, 2008, årgång 43 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Peter och Christina sade ja på Edsbergs slott

Anna Britta Jansson heter en av kommunens åtta borgerliga vigselförrättare. 1994 förordnades hon som registeringsförrättare av partnerskap mellan homosexuella. Några år senare blev hon även borgerlig vigselförrättare.
– Det var så jag kom in i det hela. För mig kändes det självklart att ha partnerskapsceremonier när lagen gjorde det möjligt 1994. Jag har och har haft många vänner som är homosexuella, säger hon, jag vill gärna hjälpa till att stödja dem.

Läs mer


Foto: Katrin Laine

KF diskuterade årsredovisningen

Interpellationsdebatten och Sollentunas årsredovisning var det som ledde till mest debatt under kommunfullmäktiges aprilsammanträde. En väntad debatt uteblev, nämligen den om ny skolplan, eftersom ärendet återremitterades.

Läs mer

När vänorterna gjorde visit i Sollentuna

Läs mer

Elever mäter hastigheter utanför Eriksbergsskolan

Två veckor under april månad genomförde elever på Eriksbergsskolan i Helenelund tillsammans med lärare och föräldraföreningen en trafikmätning. Varje morgon står elever från år 5 och år 6 och observerar trafiken, räknar antalet bilar och mäter hastigheter med hjälp av en hastighetskamera utlånad av NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande.

Läs mer

Optimisten Gert vågar verka för förändringar

– Tror man på något så når man dit för eller senare.
Det säger Gert Rönnlund som var initiativtagare till Pappor mot klotter i Rotebro för fyra år sedan. Han tröttnade på allt klotter omkring sig och fick med sig några kamrater från Rotebro Tennisklubb som började sanera runt Rotebro station. Följden blev att stationen är en av de minst nerklottrade stationerna i Stockholmsområdet.

Läs mer

Skulder kan inte lösas med nya skulder

De flesta som hör av sig till Birgitta Fagerberg, kommunens budget- och skuldrådgivare, har kämpat själva med sina skulder under många år. Så har de hört av bekanta eller läst i tidningen att man kan få hjälp med skuldsanering.

Läs mer

Miljörapport 2007

Målen för naturvård ligger bra till, vattenvårdsarbetet fungerar bra och för utsläppen av koldioxid uppnås det regionala miljömålet.

Läs mer

Över 100 personer kom till kick-off för Grannsamverkan

Läs mer

Din bit av Sollentuna

Läs mer

Owe jordar utan tro

– Det är på rent livsåskådningsmässiga grunder som jag vill vara borgerlig begravningsförrättare. Jag tycker att det är viktigt att det finns högtidliga och värdiga begravningar även för dem som inte är religiösa, säger Owe Ringdahl, som är kommunal begravningsofficiant i Sollentuna kommun.

Läs mer

Bättre att stämma i bäcken än i ån

Sollentuna satsar på förebyggande verksamheter. Ett exempel på det är skol- och familjeteamet (tidigare mobila teamet) på socialkontorets förebyggande enhet som dubblat sin personalstyrka från två till fyra familjebehandlare.

Läs mer

Eleven i fokus 2008

Barn- och utbildningskontoret har utnämnt 2008 till Elevens år.

Läs mer

Andelen ungdomar som röker, super och knarkar ökar för tredje året i rad

För elfte året i rad har Sollentuna kommun undersökt drogvanor bland ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet.

Läs mer

Skolverket vill se förbättringar

30 inspektörer från Skolverket har inspekterat alla kommunens skolor, förskolor och utbildningsadministration från december till februari. Rapporten som omfattar de kommunala skolorna innehåller både ris och ros.

Läs mer

Nya delar av Sollentuna centrum invigda

Läs mer

Offentliga platser och kommunikationsvägar, centrala begrepp när Sollentuna förvandlas

Har ni märkt att vi befinner oss mitt i en byggboom? En central person i den omdaning av Sollentuna som pågår är stadsarkitekt Jan Enfors. Han berättar om ”Visioner för nya rum”, allas rum, det offentliga rummet.

Läs mer

SM-guld till budoklubben

Sollentuna Budoklubb hade stora framgångar i årets SM. Bäst gick det för guldmedaljören Alexander Ferm.

Läs mer

Lyckat elevutbyte med Spanien

Sanna Ekberg och Matilda Schön från Runanskolan i Viby har precis kommit hem från ett lyckat elevutbyte i Spanien.

Läs mer

Stoppa langningen - Nakna sanningar om ungdomar och alkohol

Läs mer


Notiser
Aspergerelever till Utbildning Silverdal
Fler platser på omvårdnadsutbildning behövs
Avknoppningsregler för Stallets och Norrvikens skolor
Allmän och frivillig vårstädning lördagen den 24 maj
Bra hemtjänstinformation
Malmvägens dag med Ted Gärdestadsällskapet
Bäst på förnybar energi
Byggstart för Ungdomens hus
Nyanlända får introduktionsersättning
Sollentunahem bygger nya hyreslägenheter
Familjecentralen öppnar efter renovering
Nya namn på förvaltningar
Ledare
Torbjörn Rosdahl
Torbjörn Rosdahl

En droppe i havet
Läs mer
 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61