Nr 4, 2008, årgång 43 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Elina gick ut löpargymnasiet

Den 5 maj var det examensdag för löpargymnasiet i Sollentuna. Eftersom löpargymnasiet har riksintag kommer eleverna, tio i varje årsklass, från hela landet och de bor på ett eget elevhem vid Häggviksskolan.

Läs mer


Foto: Peter Holstad

Vårdnadsbidrag införs från den 1 september

Läs mer

Solig nationaldag lockade många till parken

Solen gassade varmt och mängder av människor hade samlats i Edsbergsparken för att delta i årets firande av nationaldagen.

Läs mer

Välkomna, våra nya svenskar!

Läs mer

Världens mat på Terassen

Läs mer

Kerstin gör bara sånt som är riktigt roligt

– Det är inte klokt så bra jag har det nu för tiden! Jag äger min egen tid, har inga måsten utan gör bara det jag tycker är roligt, säger Kerstin Myrehed.
Det är en hel del som Kerstin tycker är roligt! Dag- och nattvandrare, ordförande i släktforskningsföreningen, Qi gong ledare och borgerlig vigselförrättare är bara några av hennes titlar.

Läs mer

Tyck till om sopor

SÖRAB har tillsammans med sina nio ägarkommuner tagit fram en ny gemensam avfallsplan som du som kommuninvånare eller företagare kan lämna synpunkter på. Avfallsplanen innehåller riktlinjer för kommunernas sophantering och ska gälla fram till 2020.

Läs mer

Dålig uppslutning på Vibys städdag

Läs mer

Elever på Eriksbergsskolan ger ut deckare

Läs mer

Möten med skratt och allvar

På torsdagarna kommer Inga Fieber, Sigrid Brinckmann, Marianne Pettersson, Ulla Andersson och Kerstin Svedelius till Gillegården i Rotebro för att delta i en anhöriggrupp.

Läs mer

Skolor knoppar av

Läs mer

Mycket händer i Sollentuna i sommar

Läs mer

Familjekurs lär ut hur man hanterar ilska

Åsa och Lennart Gustafsson och tre av deras barn, Linnéa, Erik och Elin, bosatta i Viby, har deltagit i en kurs genom Sollentuna kommuns skol- och familjeteam som handlar om att bli bättre på konfliktlösning och att hantera sin ilska. Metoden som lärs ut kallas ART- Aggression Replacement Training, eller ilskekontrollträning. Tillsammans med en manlig och en kvinnlig terapeut fick familjen titta närmare på hur de kommunicerar med varandra och hur de löser konflikter.

Läs mer

Pris till svävande hus med klinkbyggda fasader

Folkhems nybyggda villaområde i Östra Kvarnskogen har tilldelats träpriset av organisationen Skogsindustrierna.

Läs mer

Hyresrätter byggs i Häggvik

Läs mer

Tusbystråket byggs om

Läs mer

Dödens rum – det mest privata

Där härskar lugnet, stillheten, tystnaden och där finns så mycket respekt.
Kyrkogården påminner om idealstaden med nätverket av gator och gränder, genvägar, smitvägar och kvarter, större ”avenyer” och de små privata rummen, husen - gravarna, där man aldrig blir störd.
Det här är den andra och avslutande artikeln ”visioner för nya rum”, om stadsarkitekten Jan Enfors i Sollentuna. Den förra artikeln handlade om det offentliga rummet.

Läs mer

Sollentunaungdomar på orienteringsläger

Orientering är inte bara en individuell tävlingsport. Läger och tävlingar gör att ungdomar från hela landet kan träffas och umgås.

Läs mer


Notiser
Ändrade köregler till förskolan
Årets föreningsbidrag
Barncenter Norrort öppnar i november
Rastfaddrar i höst
Omvårdnadsutbildning för vuxna
Ny telefoniplattform
Bilder från kommun i förvandling
Sollentuna bland de företagsvänligaste kommunerna igen
Fastighetsägare prisar Solhjulet
Samråd i höst om ny översiktsplan
Korpmästare från Sollentuna
Toppidrottare till Sollentuna
Skatebana vid Rudbecksskolan
Idrottshall i Silverdal
Lions Club i Sollentuna hjälper barn på Sri Lanka
Ledare
Torbjörn Rosdahl
Torbjörn Rosdahl

Det fanns anledning att fira vårt land den sjätte juni!
Läs mer
 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61